تعبير خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 12 ژانویه 2015

مهدی


سلام
به وبلاگ من خوش اومدین…
3 تا موضوع:
1- تعبیر خوابهایی که ازم خواستین رو فقط و فقط تو بخش نظرات همون پستی که نظر دادید پاسخ میدم ( با تشکر از دوست خوبم محسن).
2- اگر مایل به تبادل لینک هستید به قسمت لینکدونی برین و همونجا مشخصاتتون رو برام ارسال کنید ( به در خواستهایی که در جاهای دیگر مطرح می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد)
3- دوستتون دارم و امیدوارم از وبلاگم بتونین استفاده بکنین… id: parsboy1990

 آب نبات

   تعبیرش این است که به زودی معامله پر سودی خواهید کرد و یا از جایی خبری خوش به شما می رسد. یا سفرکرده تان می آید و یا صاحب فرزندی می شوید.

 

جوهر یا مرکب

   دیدن جوهر در خواب اگر سیاه باشد تعبیرش پریشانی افکارتان است و ناراحتی فراوان ممکن است پیدا کنید, به خدا توکل کنید و صدقه بدهید.

 

خال

   اگر خال سیاه در خواب دیدید تعبیرش سختی است و گرفتاری شما زیاد می شود صدقه بدهید. اگر رنگ آن قهوه ایی بود ممکن است گرفتار عشقی بیهوده شوید مواظب هوای نفس خود باشید.

 

صعود

   اگر در خواب دیدید که به کوه صعود می کنید اگر آن کوه خشک و بی آب و علف بود با زحمت زیاد مالی رل به دست می آورید و اگر در آن کوه یا دامنه آن درختان سرسبز و جویبار و چمن و مانند اینها را مشاهده کردید به ثوت زیادی بدون زحمت زیاد می رسید ولی اگر با سرعت زیاد مشغول پائین آمدن از کوه بودید صدقه بدهید و خدا را یاد کنید چراکه اموالتان در خطر نابودی است.

 

ظلم کردن

   ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دید که به شما ظلم شد و یا به کسی ظلم کردید، تعبیرش پیروزی بر ظالم است.

 

ظالم و ستمگر

   اگر فرد ظالمی را در خواب دیدی تعبیر این است که برای کسی کار می کنید اما او حقوق شما را نمی دهد. هوشیار باشید.

 

فرچه (قل مو )

   اگر در خواب دیدید که از فرچه یا قلم مو استفاده می کنید ممکن است به ناراحتی روحی دچار شوید که البته با توکل به خدا و صدقه دادن برطرف می شود.

 

کشمش

   ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دیدید که کشمش داشتید و مشغول خوردن آن بودید تعبیرش این است که به شما سود و فایده ایی می رسد و اگر به کسی کشمش می دادید تعبیرش آسودگی شماست. ابراهیم اشعث می گوید: دیدن کشمش به مقدار زیاد نشانه کسب مال زیاد است . امام صادق علیه السلام هم تعبیر دیدن کشمش در خواب را فایده ، کسب مال حلال و کسب معیشت می دانند.

 

 گرداب

   اگر گرداب را در آب زلال و صاف دیدید تعبیرش این است که کارتان رونق می گیرد اما به شرط کوشش و زحمت مضاعف. اگر خود را در میان گردابی در حال دست و پا زدن دیدید از کاری که قصد شروعش را دارید صرفنظر کنید چراکه برایتان سودی ندارد و همچنین اگر قرار است به سفری بروید پشیمان خواهید شد.

 

نارنج

   دانیال علیه السلام می گوید: اگرچه نارنج زرد رنگ است اما خوشبوست و از میوه های بهشتی محسوب می شود. دیدن آن در خواب نشانه خوبی است. ابن سیرین می گوید: دیدن نارنج ازیک تا سه عدد نشانه فرزند و اگر بیشتر باشد نشانه مال است. از نظر حضرت امام صادق علیه السلام  دیدن نارنج تعبیرش عبارت است از : دولت ، منزلت ، فرزند و فایده .

 پیشنهاد ویژه : { قلم } کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید } 

 

 

 

 

 

حجامت کردن

   اگر در خواب دیدید حجامت کرده اید و این حجامت مستوره باشد خوب است. اگر در خواب دیدید که از بدنتان خون می آید نشانه این است که مال بسیار به دست می آورید. هنگام خون گرفتن اگر گفتید از رگم خون می آید تعبیرش این است که ثروتی به دستتان می رسد.

 

خورشید

   دیدن خورشید در خواب خیلی خوب است. روشنایی در کارتان می افتد وصاحب فرزند نیکی می شوید.

 

خاج ( صلیب )

   اگر صلیب در خواب دیدید تعبیرش این است که دچار عشق می شوید و دوری و هجران در پی دارد بر نفس چیره شوید و اراده را قوی کنید تا گرفتار عشق نشوید.

 

راه

   امام صادق علیه السلام دیدن راه را نشانه دنیا . آرامش . کار نیکو . خیر وبرکت . آسانی و راحتی مردم می دانند. ابن سیرین نیز در این باره می گوید: دیدن راه در خواب نشانه دین و استقامت در آن و جستجو و راستی در دین و دنیاست. اگر در خواب دیدید که در شاهراه می روید تعبیرش این است که به راه دین می روید. کرمانی می گوید: اگر در راهی می رفت و خسته نمی شد تعبیرش گرفتن حق خود است.

 

ظلمات ( تاریکی )

   ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که از تاریکی به روشنایی آمدید تعبیرش باز شدن راه دین بر شماست. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: تعبیر دیدن ظلمات ( تاریکی ) در خواب عبارت است از : فکر – تحیر – تعطیل کردن کار – بدعت و گمراهی

 

فربه و چاق بودن

   اگر فردی فربه و چاق را در خواب دیدید ممکن است دچار گرفتاری و مشکلات بشوبد. اگر خودتان را چاق دیدید تعبیرش این است که در زندگی اعتدال را رعایت نمی کنید و اتفاقی بد برایتان به وقوع خواهد پیوست اما اگر اعتدال را رعایت کنید و از لج بازی دست بر دارید و برنامه زندگیتان را منظم کنید برطرف خواهد شد.

 

   گلوله

   اگر گلاوله در خواب دیدید که از تفنگ شلیک شد ممکن است کارتان را عوض کنید و یا بازنشسته یا بازخرید شوید. اگر گلوله ایی را در راه پیدا کردید تعبیرش این است که از حادثه ایی جان سالم به در می برید. همواره خدا را شکرگذار باشید.

 

لباس

   ابن سیرین درباره دیدن لباس در خواب می گوید: اگر در خواب دیدید که لباس تابستانی را در زمستان پوشیده اید. تعبیرش زیاد شدن مال و پوشیدن لباس زمستانی در تابستان تعبیرش ترس و بیم و هراس است.   پوشیدن لباس مهتران نشانه نشانه رسیدن به ریاست است.   لباس علما را اگر پوشیدید تعبیرش بهره مندی از علم استو   پوشیدن لباس صوفیان دست کشیدن از دنیاست.   لباس توانگران تعبیرش جمع کردن مال دنیا و حریص بودن در آن است.   حضرت امام صادق علیه السلام در این خصوص فرموده اند: دیدن لباس در خواب هفت تعبیر دارد که عبارتند از : دین پاک ، توانگری ، عزت و جاه ،فایده ، عیش و نوش و عدل.

 

مسح کردن

   اگر فردی در خواب دید که مسح کرد، تعبیرش این است که خداوند به وی فرزندی می دهد که دانشمند و عالم می شود که مردم از او پیروی می کنند. اگر در خواب دید که مسح بر کفش کردید تعبیرش رو به راه شدن کسب و کار است.

 

ناودان

   اگر در خواب ناودان بر بام خانه دیدید تعبیرش ریاست و همچنین زیاد شدن ثروت است. جاری شدن آب از ناودان نشانه روی کردن ثروت به انسان و نشستن بر ناودان و جاری شدن آب از آن تعبیرش یافتن دوستی خوب است.

 

 پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

جزیره

   اگر در خواب خود را در میان جزیره ایی دیدید زندگی بر شما سخت می شود و مشکلات فراوان بر سر راهتان قرار میگیرد. صدقه بدهید و به محرومان کمک کنید .

 

خداحافظی

   به زودی با آدم خوبی رفیق خواهید شد که در کارها به شما کمک فکری و راهنمایی می کند و دشواری ها را از بین می برد.

 

ریسمان

   دیدن ریسمان در خواب نشانه قوت است و تعابیر دیگر آن راه راست , مهتری و بزرگی است. اگر در خواب دیدید که مشغول بافتن ریسمان هستید تعبیرش این است که مسافر شما از سفر باز می گردد.

 

ضعیفی

   ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند سر او ضعیف شده است تعبیر نقصان و جاه بزرگی است. اگر چشمش را ضعیف دید فرزند یا همسرش را از دست می دهد.اگر بینی او ضعیف یا کوچک شده باشد مقامش را از دست خواهد داد. اگر دهانش را ضعیف ببیند تعبیرش کم شدن روزی وی است. اگر گردنش را ضعیف دید نشانه ی این است که امانت مردم بر گردنش است. اگر پایش ضعیف شد همسرش بیمار می شود. اگر شکم خود را ضعیف و کوچک دیدید پناهگاهنتان ضعیف می شود و اگر بدن خود را ضعیف دیدید غمگین و مستمند خواهید شد. ( صدقه بدهید)

 

طلع ( شکوفه خرما )

   ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن شکوفه خرما در خواب صاحب فرزند شدن است و اگر آن شکوفه را خوردید نشانه رسیدن مال و منفعت به شماست. به عقیده امام صادق علیه السلام تعبیر دیدن شکوفه خرما در خواب : فرزند . نعمت و مال است.

 

غواصی

   اگر در خواب دیدید که از ته دریا مروارید به دست آوردید نشانه این است که به اندازه و قیمت مروارید علم و دانش حاصل می کنید. اگر در خواب دیدید که به عمق آب فرو رفتید ولی دست خالی بیرون آمدید تعبیرش این است که اگر مشغول آموختن علم بشوید ، چیزی فرا نمی گیرید. تعبیر گرفتن گوهر از دریا نشانه عالم و دانا شدن است.

 

فامیل و خویشاوندان

   اگر فامیل نزدیک ونسبی خود را در خواب دیدید تعبیرش مال و ثروت است. اگر فامیل سببی به خوابتان آمد تعبیرش این خواهد بود که مالی را به زحمت به دست می آورید. در هر دو صورت خوب است.

 

قبا

   ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دیدید که از کرباس قبایی نو پوشیده اید نشانه ی رهایی شما از غم است. اگر از حریر پوشیده بودید از انسان بزرگی سود می برید و پوشیدن قبای سفید تعبیرش روشنایی است. حضرت امام صادق علیه السلام دیدن قبا را در خواب نشانه ی قوت ، روا شدن حاجت ، منفعت ، حکمت و ریاست برشمرده اند.

 

کرسی

   دیدن کرسی در خواب دارای تعابیر مختلفی است که عبارتند از : عدل ، انصاف ، علم ، غیرت ، شرف ، ولایت و نعمت .

 

موی سپید

دیدن موی سپید  نشانه رها شدن از غم و توبه کردن است.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

سبزی تره ( بادرود)

   ابن سیرین تعبیر خوردن آن در خواب را حاجت روا شدن میداند و حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: خوردن بادرود در خواب سه وجه دارد: اول  روا شدن حاجت  دوم  کام یافتن  سوم  دیدار غایب.

 

چشمه ( قنات)

   دیدن چشمه و قنات در خواب نشانه کسب روزی حلال است و دیدن آب کشیدن از چاه برای دشمن نشانه بهره مندی از علم و دانش است. و اگر در خواب دیدید که دست و رویتان را با آب چشمه می شوئید تعبیرش رهایی از غم است.

 

حورالعین ( زنان زیبا و سیاه چشم بهشتی)

   تعبیرش کسب مال و عزت و شرف است و تعبیر دیگر آن آمرزش از گناهان است.

 

 

زالو

   اگر زالو در خواب دیدید طلبی که از اشخاص دارید وصول نمی شود ، اگر زالو خونتان را مکید صدقه بدهید و به خدا توکل کنید چراکه تعبیر خوبی ندارد.

 

سفر کردن

   ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که سفر می کند و جایی که می رود بهتر از جای خودش است تعبیرش آن است که حالش خوب میشود و اگر مریض است شفا می یابد ، اگر بدتر از جای اولیه خود بود مشکلاتی برایش پیش می آید اما در آخر حالش خوب می شود. اگر ببیند که سفر می کند ولی نداند که مقصد کجاست و یا از خانه ایی به خانه ی دیگر برود از همسرش جدا می شود. اگر ببیند که گروهی برای خداحفظی با وی آمدند و یا خودش برای خداحافظی رفته است تعبیرش شفا یافتن است.

 

شبانی ( چوپانی )

   ابن سیرین می گوید شبانی کردن هر حیوات تعبیر خاص خودش را دارد: مثلا شبانی اسب تعبیرش بزرگی ولایت و شبانی خر تعبیرش بخت و امثالهم است. شبانی گوسفند نشانه مال و روزی حلال است. امام صلدق علیه السلام نیز در این باره می فرمایند: دیدن شبان در خواب تعبیرش مردی است که اموال مردم را نگه می دارد.

 

صوت و آواز خوش

   اگر از دور صدای آوازی خوش یا مداحی ، اذان ، سرود ، صوت قرآن و مانند آن را در خواب شنیدید تعبیرش بسیار خوب است و اگر  خودتان آوازهای مذکور را می خواندید در بین مردم به نیکی مشهور می شوید.

 

ظن بد ( سو ظن )

   اگر در خواب دیدید که به کسی سوظن دارید ممکن است در مجالس و محافل دیگران از گفته های شما ناراحت بشوند و یا حرف هایی بزنید که باعث مسخره کردن دیگران شود. مراقب باشید.

 

عنکبوت

   تعبیر دیدن عنکبوت در خواب فردی ضعیف و گمراه است. اگر دید که عنکبوت را گرفتید تعبیرش این است که بر چنین فردی پیروز می شوید.

 

   یکرنگی ( خلوص )

   اگر در خواب دیدید که با کسی از روی خلوص و یکرنگی روبه رو شدید تعبیرش این است که مردم از شما راضی هستند و در غیابتان شما را به نیکی یاد می کنند.

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 برای سفارش آگهی و لینک ماهانه با قیمت های استثنایی با آدرس mhd70b2@gmail.com مکاتبه فرمائید.

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

آبستنی ( بارداری )

   ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده است. تعبیرش این است که مال و نعمت دنیا نصیبش می شود هرچه بزرگتر مال او بیشتر. خوب است که مقداری را در راه خدا صرف کند و خمس و زکات آن مال را هم بدهد.

 

تئاتر ( تماشاخانه )

   اگر در خواب خود را مشغول تماشای تئاتر دیدید خوب است و اگر بیکار هستید به زودی به کار خوبی مشغول می شوید و اگر کاسب هستید کسادی کارتان بر طرف می شود. اگر اداری یا کارگر هستید رتبه یا حقوقتان زیاد می شود. اگر به تئاتر داخل شدید اما نمایش نصفه کاره ماند و شما بیرون آمدید ممکن است از کار برکنار شوید و یا محل کارتان عوض شود.

 

روشنایی

   اگر در خواب روشنایی دیدید تعبیرش این است که کار شما نیک می شود و تعبیر دیگر آن رسیدن نعمت به شماست.

 

زنبور

   ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زنبور در خواب مردی بی همت و کم اراده است. اگر ببینید که زنبور نیشتان می زند تعبیرش این است که از فردی بی نام ونشان به شما آسیب می رسد و یا سخنی زشت از او می شنوید. اگر اطراف خود را پر اززنبور دیدید تعبیرش این است که در بین دشمنان گرفتار می شوید بخ ویژه اگر زنبورها شما را نیش بزنند. کرمانی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند زنبور نیشش می زند تعبیرش این است که از فردی بد ضرر می بیند و اگر زنبور را بکشد تعبیرش پیروزی بر دشمن است. امام صادق علیه السلام تعبیر دیدن زنبور در خواب را بر شش وجه می دانند: غوغا . مردم دشمن . لشکر . ملخ . دون . فرزند.

 

ضرب زدن ( ضرابی )

   ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ضرابی و ضرب زدن در خواب آن است که باید سخن گفتنتان را اصلاح کنید و با خلق خدا با تندی وخشم و تکبر صحبت نکنید. اگر دیدید که در خانهخوئ ضرب می زنید خبر خوبی به شما می رسد. اگر هنگام ضرب زدن کسی را دیدید تعبیرش این است که از آن فرد به شما خیری می رسد ولی اگر موقع ضرب زدن ضرب شکست تعبیرش خوب نیست و خبر بدی می شنوید. صدقه بدهید.

 

طایع ( فرمان / امر )

   ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دیدید که کسی به شما فرمان داد و گفت برو خزانه را مهر کن تعبیرش این است که به جاه و بزرگی می رسید. ابراهیم می گوید: اگر در خواب دیدید که بزرگی به شما فرمان داد تعبیرش رسیدن مالی برای شماست. امام صادق علیه السلام دیدن فرمان ( طایع ) در خواب را بر  سه وجه می دانند: جاه و بزرگی – خزانه داری – جمع کردن مال .

 

گریختن

   گریختن یا فرار کردن از حیوانات وحشی بیابان خواب خوبی است به زودی از گرفتاری و رنجی رها می شوید و از حادثه ایی که قرار بود برایتان پیش بیاید مصون می شوید.

 

لوح

   اگر در خواب لوح محفوظ را دیدید تعبیرش این است که فردی سخنور ، عالم و دانا می شوید و تعبیر دیگر آن آموختن علم زیاد است.

 

هاون

   ابن سیرین می گوید دیدن هاون در خواب تعبیرش دو شریک است که از یکدیگر جدا خواهند شد. اگر دیدید که در هاون چیزی می کوبید و آن چیز خوردنی بود تعبیرش منفعت است اگر آن چیز دارو بود مالی به شما می رسد و اگر آن چیز شیرین بود تعبیرش منفعت و فایده است و اگر تلخ بود ضرری به شما خواهد رسید.

 

یوزپلنگ

   اگر یوزپلنگ در خواب دیدید که قصد حمله به شما را دارد مواظب دوستان خود باشید که یکی از آنها به شما نارو می زند و شخص قوی و با نفوذی قصد آزار و اذیت شما را دارد، صدقه بدهید و ذکر خدا را بگویید.

 


پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

آب انبار

   اگر در خواب ببینید که آب انبار می سازید تعبیرش این است که بر مال دنیا حریص می شوید و از مالتان خرج نخواهید کرد و اگر اگر در آب انبار بیفتید تعبیرش این است که در مال و ثروت غرق می شوید.

 

پرواز کردن

   اگر در خواب دیدید که مانند مرغ ( پرنده) از جایی به جایی می پرید تعبیرش این است که به سفر می روید و به اندازه پریدنتان از زمین جاه و مقام به دست می آورید . اگر مستقیم به آسمان بپرید ضرر می کنید و اگر در آسمان ناپدید شدید عمرتان کوتاه می شود. محدبن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که از جانب قبله بپرد و باز به همانجا بر گردد به او منفعت می رسد. اگر از بام خود به بام دیگر بپرد از همسرش جدا می شود و با کس دیگری ازدواج می کند و اگر از خانه ی خود به جایی نامعلوم بپرد عمرش کوتاه می شود و اجل او نزدیک است اگر به آسمان بپرد به سفر حج می رود.

 

چوب

   دیدن چوب راست در خواب نشانه خوب شدن کار است و اگر در خواب چوب کج دیدید تعبیرش آن است که کارتان مغشوش است اگر چوب را شکسته دیدید علامت آن است که با انسانهای دروغگو ومنافق هم صحبت می شوید.

 

خورشید گرفتگی ( خسوف )

   خطری شما را تهدید می کند صدقه بدهید و به محرومان کمک کنید.

 

زلزله

   ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینید که زلزله آمده و زمین تکان می خورد تعبیرش آن است که از اغنیا و شما رنج و آسیب می رسد به همان اندازه ایی که زمین لرزیده است. برخی دیگر تعبیر آن را رسیدن آفت و بیماری به مردم می دانند . اگر ببینید که زمین زیر و رو شد تعبیرش این است که بلایی عظیم به آن شّهر و دیار می رسد و اگر ببیند که فقط خانهاش ویران شد تعبیرش این است که به اهل آن خانه آسیبی میرسد. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: اگر ببینید در خواب که زلزله شده تعبیرش محنت و بلایی عظیم است مانند بیماری و قحطی. در کل زمین لرزه در خواب تعبیرش بد است برای اهل آن خانه و دیار.

 

صدف

   تعبیر دیدن صدف در خواب این است که به زودی مهمانی همراه با هدایای نفیس برایتان می رسد.

 

صخره یا سنگ

   تعبیرش غرق شدن شما در دریا یا رودخانه است. مراقب باشید و صدقه بدهید.

علم

   تعبیر دیدن علم در خواب فردی دانا است یا علمی توانگر اگر دیدید که علم زیادی دارید و قادر به پاسخگویی همه سوالات هستید از کسی خیری به شما می رسدولی اگر از علمتان کم شود تعبیرش بر عکس است. کرمانی می گوید: تعبیر دیدن علم در خواب سفر است. اگر از کسی علمی را می آموختید تعبیرش جاه و بزرگی است مخصوصا اگر آن عالم را با لباسی سفید یا سبز ببینید. جابر می گوید: اگر فردی که به شما علم را می آموزد با لباس سفید بود تعبیرش این است که به شما منفعت می رسد و اگر با لباسی سیاه بود قاضی یل خطیب  میشوید. حضرت امام صادق علیه السلام تعبیر دیدن علم در خواب را مهتری – سفر -جاه و بزرگی و نیکی احوال می دانند.

 

قرآن خواندن

   اگر در خواب دیدید که آیه رحمت می خوانید تعبیرش بشارت و مژدگانی از سوی حق است پس خدا را شکر کنید. اگر در خواب دیدید که آیه عذاب می خوانید تعبیرش خشم حق تعالی است پس توبه کنید. اگر در خواب دیدید که حافظ قرآن شده اید تعبیرش عالم و امانت دار شدن است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: خواندن فرآن در خواب نشانه سلامتی یافتن از آفت ها ، توانگری ، مراد دل  و کام یافتن ، پرهیزکاری و دوری خلایق از مناهی (نهی شده ) است.

 

موی سر را تراشیدن

   اگر در خواب دیدید که موی سرخود را می تراشید نشانه این است که از محنت و ذلت بیرون می آیید. تعبیر دیگر آن توبه از گناهان است و شخصی مومن و پارسا شدن است.

 

 

اجتماع (شلوغی)

دیدن اجتماع یا شلوغی میانه است . صدقه بدهید زیرا ممکن با کسی درگیر شوید. مواظب باشید خونسردی خود را از دست ندهید.

 

اسلحه

دیدن هرنوع اسلحه اعم از سرد و گرم در خواب خوب نیست. صدقه بدهید که بلا رفع شود.

 

انگشتان

ابن سیرین می گوید: دیدن پنج انگشت دست راست پنج نماز است و پنج انگشت دست راست فرزندان برادر است و همچنین انگشتان میانی نشانه نماز بامداد است.

جابر میانی می گوید: اگر در خواب ببیند که انگشت میانی او بریده بود تعبیرش قوه و مال است.

 

بز

ابن  سیرین می گوید : تعبیر دیدن بز در خواب مرد بزرگ است و اگر در خواب دیدید پوست بز را می کندید نشانه این است که مال بسیار به دست می آورید.

کرمانی میگوید: اگر در خواب دیدید که در خانه بز دارید تعبیرش صاحب خانه شدن شما میباشد.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب دیدید که گوشت بز ماده می خورید نشانه این است که بیمار میشوید ولی خیلی زود خوب میشوید.

 

بالش (متکا)

تعبیرش ازدواج کردن است.

 

پوتین یا کفش

اگر در خواب دیدید که پوتین یا کفش شما گم شده است از گرفتاری و تنگنایی نجات پیدا میکنید و اگر کفش نو خریدید همسر مهربان وخوبی نصیب شما خواهد شد.

 

تهمت زدن و افترا

اگر در خواب دیدید که به کسی تهمت و افترا میزنید . در امور خود تفکر کنید که به کسی ظلم نکرده باشید و اگر کسی از شما  ناراضی است رضایت وی را به دست بیاورید و صدقه بدهید تا وجدانتان پاک شود.

 

جن یا اجنه

اگر کسی اجنه در محلی ببیند تعبیرش این است که در آن محل آشوب میشود و بین مردم اختلاف پیش می آید.

 

جراحت یا زخم

دیدن زخم و تاول در بدن خوب است و تعبیرش این است که مال و ثروت شما زیاد میشود.

 

خوابیدن

اگر در خواب دیدید که در جای با صفایی خوابیده اید با کسی که قهر هستید آشتی میکنید و از جایی که گمان ندارید برایتان هدیه می آورند و از گرفتاری ها خلاص میشوید.

 

 

آرد

   تعبیر دیدن آرد در خواب این است که به شما مال و نعمت حلال و بی رنج می رسد. دانیا ل ( علیه السلام) گوید: اگر ببیند که آرد از آسمان چون برف آید تعبیرش این است که به مال و ثروت حلال می رسد. آرد جو تاویل درستی دین و آرد گندم سود زیادی از تجارت می باشد که باسد وجوهات شرعی آن را بدهد تا زیادتر شود.

 

ازدواج یا مراسم عروسی

   تعبیرش این است که در یک مهمانی دوستان خوبی پیدا می کنید و شما را در کارها یاری می کنند و مشکلاتتان حل می شود. والله اعلم.

 

آسیاب

   دیدن آسیاب در خواب تعبیرش بزرگ شدن نام، جوانمردی ونیکویی است.اگر آسیاب کار کند، تعبیرش رفاه و آسایش در زندگی و از کار افتادن آسیاب علامت رها شدن از کار است.

 

انگبین ( عسل)

   کرمانی می گوید: دیدن انگبین در خواب غنیمتی است از مال ونیکی کردار ها. حضرت امام صادق ( علیه اسلام) می فرماید: خوردن انگبین در خواب بر سه وجه است: اول روزی حلال ، دوم : فایده و سوم: کام دل یافتن.

 

افیون ( تریاک)

   ابن سیرین می گوید : دیدن افیون در خواب تعبیرش غم و اندوه و خوردن آن نیز نشانه غم و اندوه و مصیبت است.

 

بیابان

   حضرت دانیال ( علیه السلام) می فرماید

 

طلاق

   دیدن طلاق دادن درخواب چندان خوب نیست از جاه و مرتبه خود بر اثر تهمت و غیره عزل می شوید. اما صدقه اثر آن خواب را خنثی می کند.

 

ریسمان

تعبیر دیدن ریسمان یا طناب در خواب نشانه قوت است، تعابیر دیگر آن راه راست و مهتری و بزرگتری است، اگر در خواب دیدید که مشغول بافتن ریسمان هستید، نشانه آن این است که مسافرشما از سفر برمیگردد.

 

 

شستن لباس با صابون

ابن سیرین میگوید اگر در خواب دیدید که لباس خود را با صابون میشویید تعبیرش این است که از کارهای بد بازمیگردید و شستن لباس دیگران هم همین تعبیر را دارد.

 

رقصیدن

امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: رقاصی در خواب دلیل بر غم و اندوه ومصیبت است.

ابن سیرین می گوید: رقص و پایکوبی کردن در خواب تعبیرش غم و اندوه است.

برخی تعبیر آن را بیماری میدانند و عده ایی دیگر رق مرد در خواب را رهایی وی از زندان تعبیر میکنند.

 

 

 

آزمایشگاه یا بیمارستان

تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می کند، مراقب خود باشید و صدقه بدهید.

 

آسیب دیدن

اگر آسیب دیدید و همراه با درد بود ولی خونریزی نداشتید ، صدقه بدهید خوب نیست ولی اگر خون آمد طوری نیست.

 

اسب

دانیال نبی (ع) معتقد است: اسب تازی در خواب نشانه بزرگی و عزت است و نیز جاه و مقام و اگر در خواب دیدید که بر اسب تازی سوار شدید و اسب مطیع شماست تعبیرش رسیدن به مقام های بالا است. کرمانی می گوید نشستن بر اسب ابلق نشانه گواهی دادن بر کارهای وی می باشد و اگر بر اسب سیاه نشسته باشد، تعبیرش بدست آوردن مال و منال است.

 

باغ و بوستان

دیدن باغ و بوستان در خواب تعابیر زیادی دارد که عبارت است از: زن ، پسر، کنیز، عیش و خوشدلی مال، رهایی از غم . اگر در خواب دیدید که میوه چیدید و خوردید تعبیرش برخورداری و گذران نیکوو خوب از عمر است.

 

بلبل

کرمانی می گوید: دیدن بلبل در خواب نشانه فرزند و شنیدن آواز بلبل نشانه کلام خوش و سخن لطیف است.

 

پیانو

اگر پیانودر خواب دیدید تعبیرش این است که در کارتان موفق خواهید شد، در همین کار مشغول باشید و آن را ترک نکنید.

 

جنازه

دیدن جنازه در خواب بسیار خوب است اگر قصد شروع به کاری را دارید، همت کنید که حتما موفق می شوید.

 

جوی آب

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن جوی آب در خواب اگر آب خوش طعم و پاکیزه باشد تعبیرش خوشی زندگانی است و نشستن در جوی آب صاف نشانه رها شدن از غم، شفا یافتن ، پرداخت قبض و زود آمدن از سفر است.

 

درویش یا مداح

دیدن درویش و یا مداح در خواب تعبیرش رسیدن خبری خوش از راه دوری برای شماست که انتظار شنیدن آن را نداشتید.

 

درخت خرما

تعبیرش مردی شریف و عالم است و اگر ببیند که درخت خرمایی در خانه دارد، تعبیرش این است که با مردی بزرگ و عالم دوست میشود.

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

 

آرامگاه

تعبیر دیدن آرامگاه در خواب خوب نیست، صدقه بدهید چرا که تعبیرش بیماری مهلک است.

 

آب

تعبیر دیدن آب زلال در خواب، نشانه روشنایی است و موجب افزایش روزی و گشایش کارها می شود. تعبیر دیدن آب گل آلود غم است که می توان با دعا نیایش و دادن صدقه آن را برطرف کرد.

 

بینی

دیدن بینی در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب دیدید که از بینی شما خون می آید تعبیرش این است که مسافرتان به سلامت از سفر باز می آید.

 

بوسه

اگر در خواب دیدید که کسی را می بوسید ممکن است بین شما و همان شخص کدورت ایجاد شود و از هم جدا شوید.

 

بوق زدن

اگر در خواب دیدید که کسی به طرف شما بوق میزند، تعبیرش رسیدن خبری ناگهانی به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتید.

 

پول

اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیرش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیرش گران شدن اجناس است.

 

حبس و زندان

اگر در خواب خود را در زندان دیدید مراقب باشید، چرا که عده ایی قصد فریب شما را دارند، مراقب روابط خود باشید.

 

خوک

تعبیر دیدن خوک در خواب دگرگونی زندگی است و اگر گوشت خوک را ( که در دین مبین اسلام حرام و نجس ) است را خوردید، مراقب کار خود باشید که مال حرام داخل اموال شما نشود که عاقبت شومی دارد.

 

استاد

اگر استاد خود را در خواب دیدید تعبیرش این است که معامله ایی سودمند شرکت میکنید و سود فراوان خواهید برد.

 

دوغ یا ماست

تعبیرش زیاد شدن روزی و خیر و برکت است.

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

استخوان

   ابن سیرین می گوید تعبیر دیدن استخوان در خواب مال است واگر استخوانی گرفت که مقداری گوشت بر روی آن بود به همان مقدار خیر و مال به دست می آورد و اگر در خواب به کسی استخوان بدهد تعبیرش رساندن خیر به همان شخص است، کرمانی معتقد است بستن استخوان شکسته ی دیگری در خواب نشانه ی بزرگی و آموختن صنایع و فنون است.

 

برق

   اگر در خواب دیدید که از هوا یا ابر برق گرفتید تعبیرش این است که کاری را که می خواهید انجام بدهید خیر و خوب است و دیدن درخشش برق نشانه ی فراخی نعمت است.

حضرت امام صادق ( علیه السلام) می فرمایند: دیدن برق نشانه رحمت خدا و هدایت شدن به راه راست است.

 

دره

   اگر دره در خواب دیدید، تعبیرش بسیار خوب است و تا آخر عمر به خوبی زندگی میکنید و عزت شما زیاد می شود.

 

سایه

   ابن سیرین گوید : تعبیر دیدن سایه در خواب بزرگی و هیبت است و هرچه سایه بزرگتر باشد نیکو تر است. تعبیر سایه درخت راحتی می باشد و  اگر سایه از خار یا درخت بی برگ باشد، فردی مفسد و دور از دین می باشد و اجل آن نزدیک می باشد.

حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: دیدن سایه در خواب بر پنج وجه است: بزرگی ، هیبت ، پناه ، منفعت و مرگ.

 

شهر

   دیدن شهر در خواب تعابیر گوناگونی دارد و یکی از تعابیر دیدن شهر در خواب نشانه شادی و کامرانی در زندگی است.

 

فقر

   اگر در خواب مشاهده کردید که فقیر و ندار شدید ، بسار خوب است، از غم و غصه های دنیایی خلاص می گردید.

 

فریاد

   اگر در خواب دیدید کسی فریاد می کشد تعبیرش این است که به زودی اخبار تازه و هیجان انگیز و گوناگون خواهید شنید، اگر خودتان در خواب فریاد کشید باطل است.

 

گوساله

   اگر در خواب گوساله دیدید تعبیرش فزونی ثروت و ادای قرض است، گوساله ماده برای مرد مجرد نشانه زن جوان و گوساله نر برای زن مجرد نشانه شوهر جوان است.

 

ماه

   دیدن ماه در خواب تعابیر گوناگونی دارد واگر ماه را در خواب دیدید نشانه ی این است که : اگر در جای غریبی باشید به زودی به وطن می رسید ، اگر مجرد باشید زن می گیرید و اگر فرزند نداشته باشید صاحب فرزند می شوید.

 

نمک

   ابن سیرین می گوید: دیدن نمک در خواب  دلیل بر پول سفید است، اگر در خواب ببیند کسی به او نمک داد، به قدر آن؛ مال به دست می آورد و اگر ببیند که نمک می خورد تعبیرش این است که زاهد می شود.

تخم مرغ

   اگر تخم مرغ به خواب شما آمد، کارتان رونق پیدا می کند و اگر تخم مرغ شکسته دیدید در داد و ستد ضرر می کنید و تهی دست می شوید، اما با دادن صدقه و کمک به ایتام برطرف می شود.

( ببخشید که دیر شد…..)

 

آینه

   ابن سیرین می گوید: دیدن آینه در خواب نشانه ی مقام است واگر در خواب ببیند که آینه را به شخصی داد تعبیرش این است که اموال خویش را پیش کسی بگذارد. کرمانی معتقد است نگاه کردن مرد در آینه نشانه این است که خداوند به او پسری می دهد و اگر زن در آینه نگاه کند نشانه تولد دختر است، حضرت امام صادق ( علیه السلام)  تعبیر دیدن آینه را در خواب : زن ، پسر ، مقام  و دوست میداند.

برنج

   ابن سیرین می گوید : دیدن برنج در خواب نشانه کسب مالی است که با رنج به دست می آید و اگر در خواب ببینید که برنج پخته می خورید نشانه این است که حاجت شما روا می شود و علاوه بر آن به شما خیر و نیکی می رسد. دیدن خوردن برنج با گوشت بهتر و نیکوتر است، اگر برنج با شیر باشد خیلی خوب و نیکو است، حضرت امام صادق ( علیه السلام) دیدن برنج را نشانه : مال ، حاجت ، خیر و منفعت می داند.

 

بازار

   دیدن بازار در خواب تعبیرش این است که به زودی اقوام یا دوستان شما از سفر آمده و برایتان هدایای قابل توجه می آورد و مهمان نوازی می کنید.

 

رودخانه

   اگر رودخانه در خواب دیدید یا در خواب دیدید که در رودخانه غسل می کنید تعبیرش رونق کار و در آمد بسیار است. برای غسل کردن تعابیر دیگری هم هست که عبارت است از: رهایی از غم ، شفا یافتن و یا قبول توبه گناهکار.

برداشتن آب از رودخانه نشانه اموال و  رودخانه خشک نشانه حج رفتن است.

 

زخم

   ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که زخم بر تن دارد و اثر خون نباشد تعبیرش این است که بر زخم زننده ظفر یابد ( پیروز شود) و نیز به وی خیر و منفعت برسد، اگر ببیند که از جای زخم او خون بیرون آمد و اندامش به خون آغشته شد تعبیرش آن است که مال حرام یابد. کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده گشت، تعبیرش آن است که به قدر آن خون که از زخم وی می آید اگر مریض است درمان وی طولانی باشد. همچنین جابر در این باره می گوید: اگر ببیند کسی بر او زخم زند و از جای او خون می آمد، تعبیرش آن است که کسی به وی دروغ گفته و دروغ او به زودی ظاهر شود،

امام جعفر صادق ( علیه السلام) در این باب می فرماید: دیدن زخم در خواب بر سه وجه است : اول : ظفر یافتن ( پیروز شدن) . دوم:  خیر و منغعت . سوم: نقصان مال خاصه که از جایگاه زخم ، خون روان ببیند.

 

زنبیل

   دیدن زنبیل در خواب اگر پر از میوه و خوراکی دیگر بود ، علامت زیادی رزق است و اگر نصفه بود روزی شما به زحمت به دست می آید و اگر خالی بودتعبیرش تنگدستی و نداری است که با صدقه رفع می شود.

 

سرباز

   اگر سرباز در خواب دیدید تعبیرش این است که در کارهای شما دگرگونی ایجاد می شود و یا به کار بهتری مشغول خواهید شد.

 

شانه

   دیدن شانه در خواب فردی است که پشت سر او حرف می زنند. اگر ببیند که سر خود را شانه می کند ، از غم رهایی یابد ، اگر ببیند که ریش خود را شانه می کند باید زکوه مال بدهد و اگر ببیند که با ریش تراش ریش خود را می زند از غم رهایی می یابد.

 

گنج

   ابن سیرین می گوید : اگر در خواب ببینید گنج یافته اید، بیمار شوید و اگر ببینید که گنج ناپدید شد از بیماری رهایی پیدا خواهید کرد.

جابر در این باب می گوید: اگر ببیند در جایی آباد گنج یافته ، بیماری اش شفا پیذا کند و اگر در جایی خرابه باشد تعبیرش بر عکس خواهد بود،  دادن صدقه اثر سوء آن را از بین می برد.

 

پاچه

ابن سیرین می گوید اگر در خواب کسی دید که پاچه ی گوسفند می خورد تعبیرش رسیدن چیز یا نعمتی به اوست و اگر دید که پاچه گاو می خورد تعبیرش این است که در آن سال به او نعمت فراوان می رسد.

 مغربی می گوید: پاچه خام خوردن نشانه خوردن مال یتیمان به اندازه همان پاچه ایی که خورده است می باشد.

 

گورستان

ابن سیرین می گوید: دیدن گورستان در خواب دلیل صحبت است با جاهلانی که دین ودنیا یشان بد باشد.

ابراهیم می گوید: اگر دیدید که گورستان را زیارت می کنید تعبیرش این است که اهل زندانی را دلداری می دهید.

جابر می گوید: تعبیر قدم زدن در گورستان درویش شدن است.

حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: دیدن گورستان در خواب بر سه وجه است: اول: غم . دوم: زندان . سوم: محنت . با کمک کردن به دیگران و به ویژه محرومان اثر بد این خواب به خوبی تبدیل می شود نگران نباشید.

 

تابستان

ابن سیرین می گوید: اگر ببیند در تابستان است و گرمای سختی باشد تعبیر آْن این است که به مردم آن شهر خیر و برکت برسد و اگر شخصی خود را در تابستان وگرما دید ، گره از کارش گشوده خواهد شد و خیر و برکت به او خواهد رسید.

 

افسوس

کرمانی می گوید:تعبیر افسوس خوردن در خواب غم و اندوه است که با صدقه دادن برطرف می شود.

 

سجده

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند سجده ی حق تعالی را می کند به مرد بزرگواری ظفر یابد. اگر ببیند جز حق تعالی کس دیگری را سجده می کند، تعبیرش آن است که امید و حاجتی که دارد ادا نشود.

حضرت امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرمایند: اگر ببیند که بزرگی را سجده می کند، تعبیرش این است که از حاکم به وی رنج و بلا می رسد.

 

شیر

اگر در خواب ببیند که با شیر در حال جنگ کردن است تعبیر آن این است که با دشمنی در افتد و بر وی ظفر یابد.

اگر ببیند که از شیری فرار می کرد و آن شیر دنبالش نیاید، تعبیرش این است که از چیزی که می ترسد ایمن میشود. اگر خود را سوار برپشت شیر ببیند جاه و منزلت می یابد و اگر ببیند که شیر بر پشت وی نشسته است بر دشمن ظفر یابد. اگر شیر او را گاز گرفت از دشمن به او ضرر می رسد.

 

پذیرایی

اگر در خواب دیدید که از شما پذیرایی می کنند، اگر دختر دم بخت باشید به زودی به خواستگاری شما می آیند و نامزدی برقرار می شود و اگر بیکار باشید کار پیدا خواهید کرد.

 

لوزینه ( باقلوا)

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که آن را در دهان گذاشتید، تعبیرش این است که سخنی خوش خواهید شنید و اگر دیدید که لوزینه ( باقلوا) فراوان داشتید نشانه فراوانی مال و اگر لوزینه به کسی داد، دلیل بر آن است که به وی راحتی می رسد.

 

صلوات فرستادن

ابن سیرین می گوید: نشانه صلوات فرستادن بر رسول خدا در خواب، روا شدن حاجت و زیاد شدن روزی است و در زندگی سعادتمند می شود. جابر می گوید: اگر در خواب صلوات زیاد فرستادید نشانه رفتن به حج است و تعبیر دیگر صلوات فرستادن در خواب به جا آوردن سنت رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم) است.

 

زمرد

ابن سیرین می گوید: دیدن زمرد در خواب نشانه فرزند ، برادر و مال حلال است. کرمانی می گوید: دیدن زمرد نشانه مذهب نیکو است. حضرت امام صادق ( علیه السلام) دیدن زمرد در خواب را نشانه ی : فرزند ، برادر ، مال حلال و سخن نیکو می داند.

جنب بودن

   اگر ببیند که در خواب جنب است، تعبیر آن این است که در مال حرام افتاده و سرگردان می باشد. بعضی از معبران ( تعبیر کنندگان خواب) می گویند سفر می کند ولی به مقصود خود نمی رسد و وقت و سرمایه اش بیهوده تلف می شود ولی اگر ببیند که غسل جنابت کرد و لباسهای تازه پوشید تعبیرش رفع مشکلات و زیاد شدن روزی است.

 

روح

   اگرر در خواب احساس کردید که در برابرتان یک روح است، ممکن است به یک ماجرای ناخواسته و بد دچار شوید. مواظب اعمال و رفتار خود باشید؛ صدقه بدهید و خدا را بسیار یادکنید.

 

وضو گرفتن

   اگر در خواب دیدید که دست و صورت را می شویید و به اصطلاح مشغول وضو گرفتن هستید، تعبیرش ایمن شدن شما از خلق است. تعابیر دیگر وضو گرفتن شفاگرفتن از بیماری و پرداخت دیون است.

 

حشره

   دیدن هرنوع حشره مانند مگس، پشه ، ملخ و غیره تعبیرش مصیبت است؛ با دادن صدقه خود را از این مصیبت محفوظ کنید.

 

صندوق

   تعبیر دیدن صندوق در خواب کسب جاه و مقام می باشد، اگر زنی در خواب ببیند که صندوقی نو دارد به جاه و مقام می رسد و اگر مردی صندوقی را در خواب ببیند مخصوصا اگر آن صندوق نو باشد زنی خوبرو و پارسا نصیبش خواهد شد ولی اگر صندوق کهنه باشد تعبیرش برعکس است. امام صادق ( علیه السلام) می فرمایند: دیدن صندوق در خواب بر سه وجه است: عزت وجاه ؛ بلندی و زن.

 

غول ( هیولا)

   اگر در خواب غول یا هیولا دیدید و ترسیدید تعبیرش آشوب و بلوا در دیاری است که در آن زندگی می کنید ولی اگر از آن هیولا نترسیدید، تعبیرش موفقیت شما در کاری است که پیش رو دارید و در آن کار ضرر نمی کنید.

 

لاک پشت

   اگر لاک پشت در خواب دیدید دلیل آن است که بدون جهت و هدف برای درآمد بیشتر دوندگی می کنید و اعتدال را رعایت نمی کنید و موفق نخواهید شد ولی اگر در خواب گوشت لاک پشت را خوردید خیلی خوب است.

 

ضامن شدن

   اگر کسی از شما خواست که ضامن او بشوید، تعبیرش این است که یک گرفتاری در انتظار شماست ولی اگر صدقه بدهید و خدا را یاد کنید در مدت کوتاهی رفع می شود.

 

ساطور

   ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن ساطور در خواب ، مردی شجاع است که کارهای دشوار را به آسانی حل می کند، اگر در خواب ببیند که در دستش ساطور است یا کسی به او داد تعبیرش آن است که او با مردی با صفاتی که گفتیم آشنا می شود و اگر ساطور بشکند از چنین فردی جدا خواهد شد.

 

عدس

   ابن سیرین می گوید: دیدن عدس در خواب تعبیرش نیکو است، زیرا حضرت  ابراهیم  خلیل الله آن را خیلی دوست می داشت؛ ابراهیم اشعث عقیده دارد که دیدن عدس نشانهی مال است.

 

   

فرعون

   ابن سیرین می گوید: اگر ببینید که به شکل یکی از پادشاهان ستمگر یا فرعون درآمد، تعبیرش آن است که در آنجا ظلم زیاد می شود. ( اهالی صدقه بدهند تا بلا رفع شود)

 

سوزن

   اگر در خواب دیدید که مشغول دوختن هستید، تعبیرش این است که شغلهای پراکنده شما باهم می آید وحاجتتان برآورده می شود. کرمانی می گوید: دوختن جامه علامت نیکوشدن احوال ورسیدن به مراد است؛ اگر در خواب سوزن را در پارچه فروکردید تعبیرش این است که سرانجام کاری که انجام می دهید به خوبی و خوشی  خواهد بود/

 

پشم

   ابن سیرین می گوید: دیدن پشم در خواب نشانه ی مال حلال و روزی است. اگر در خواب دیدید که پشم گوسفند دارید یا کسی آن را به شما داد، نشانه ی کسب مال و اموال به اندازه ی آن پشم است. جابر مغربی می گوید دیدن پشم شتر نشانه ی اموال است.

 

مکه ( کعبه)

   اگر در خواب کعبع مکرمه را ببینید تعبیرش آن است که به زودی به زیارت خواهد رفت واگر آنجا را بسیار آباد ببیند، تعبیرش به دست آوردن  مال است ولی اگر خراب ببیند تعبیرش بر عکس خواهد بود.

 

هوا

   ابن سیرین می گوید: اگر هوا سرخ باشد نشانه قتل واگر هوا سبز باشد نشانه ی زیاد شدن غلات و به خصوص گندم و جو خواهد بود.

 

دندان

   اگر در خواب دیدید که دندان شما درد می کند، تعبیرش مبتلا شدن شما به غم است. ( صدقه بدهید تا بلا رفع شود) ؛ اگر دندان از دهان شما بیرون افتاد یکی از اقوام شما فوت می کند ولی اگر دندان سفید و تمیز در خواب دیدید علامت ازدواج است.

 

یعقوب نبی   ( علیه السلام)

   اگر کسی حضرت یعقوب (علیه السلام) را در خواب ببیند؛ تعبیرش این است که خداوند به او فرزندان زیادی عطا خواهد کرد.

 

برهنگی ( لخت بودن)

   محمد بن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که برهنه هستید و از مردم شرم می کنید نشانه ی این است که به سفر حج می روید. حضرت امام صادق ( علیه السلام) می فرماید: دیدن برهنگی در خواب نشانه ی مرد صالح ، خیر و نیکی است.

 

آش

   اگر آش رشته در خواب دیدید از تنهایی رها می شوید ، دوستان و اقوام به دیدن شما می آیند و یا شما را به مهمانی خودشان دعوت می کنند. دیدن هرنوع آش دیگر هم در خواب خوب است.

 

طباخی

   ابن سیرین می گوید: اگر خود را در حال طباخی کردن ببیند و آن غذایی که می پزد خوش طعم باشد، به او منفعت و سود می رسد واگر بدمزه باشد ضرر و زیان به وی خواهد رسید.

 

 یوسف پیامبر      ( علیه السلام)

   دیدن حضرت یوسف در خواب نشانه ی این است که به آن شخص تهمت می زنند و  به رنج و عذاب دچار می شود ولی عاقبت رهایی پیدا کرده و سعادت و موفقیت کسب می کند و تعبیر دیگرش آن است که شخص به تحصیل علم تعبیر خواب مشغول می شود.

 

عید

   اگر روز یا شب عید در خواب دیدید بسیار خوب است و خیر برکت در میانتان زیاد می شود .

 

سبزه

   ابن سیرین  می گوید: دیدن سبزه در خواب نشانه ی دین است، اگر در خواب زمینی را ببیند که در آن سبزه بسیار داشت نشانه ی پوشیدگی و پاکدامنی است. اگر در زمین سبزه گیاهان معروف را دید؛ تعبیرش زیادی نعمت و روزی حلال است. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: سبزه در خواب چهار تعبیر دارد که عبارت است از: اسلام ، دین، اعتقاد پاک و رنج و پرهیزکاری.

 

پستان بند (کرست)

   ابن سیرین می گوید دیدن پستان بند در خواب زن سبب عزت و کامروایی و در خواب مرد سبب غم و اندوه. اگر زنی ببیند که پستان بند نو و تازه دارد عزت و مرتبت می یابد و زندگی به کامش می گردد و مال و نعمت به او می رسد و اگر مردی در خواب ببیند تعبیرش این است که در زندگی با ناملایمت روبه رو خواهد شد.

 

بهار

   دیدن بهار که در وقت خود نباشد بسیار خوب است؛ اگر قرارداد یا قصد معامله ایی دارید انجام دهید چراکه برای شما سودآور خواهد بود.

 

کلیسا

   اگر مسیحی بودید و خود را در  کلیسا دیدید حاجت شما روا خواهد شد و به مقصودتان خواهید رسید؛ اگر از جلوی کلیسا عبور کردید و در آن باز بود تعبیرش کوتاهی شما در امر خداپرستی و دینداری است ولی اگر درب آن بسته بود تاثیری ندارد.

 

مهمانی

   دیدن مهمانی در خواب دلیل بر جمع شدن اقوام و دوستان وی می باشد اگر ببیند که گروهی را مهمان کرده دلیل بر آن است که وی از شغلش بیفتد و اگر ببیند که او را مهمان کردند و مهمانی در باغی است تعبیرش شهید شدن وی است؛ اگر مهمانی با موسیقی و رقص همراه باشد تعبیرش مصیبت است. صدقه بدهید تا بلا رفع شود…

 

سگ

   ابن سیرین می گوید: دیدن سگ در خواب دشمن است ولی دشمنی مهربان؛ دیدن سگ ماده در خواب زن فرومایه است، سگ سیاه دشمنی از قوم عرب و سفید دشمنی از عجم می‌باشد اگر ببیند سگی به طرف وی پارس می کند تعبیر آن شنیدن سخن ناروا از دشمن است و اگر سگ او را گاز گرفت تعبیرش رسیدن آسیب و گزند از دشمنی به اوست. اگر لباسش با آب دهان آن سگ آلوده شدتعبیرش آن است که از دشمنی خسته شود و اگر لباسش را پاره کند در درمانش نقصان به وجود می‌آید. اگر ببیند که آن سگ گوشت می‌خورد دشمنی دشمن دیگر را از میان می‌برد اگر سگی به او تکیه و اعتماد کند یعنی به دشمنی اعتماد خواهد کرد و اگر فرار کردن سگ را ببیند تعبیرش دور شدن دشمن از اوست.

 

شوهرکردن

   اگر در خواب دیدید که شوهر کرده‌اید تعبیر آن این است که تمام آرزوهای شما برآورده خواهدشد و دعای شما مستجاب می‌گردد.

 

توت

   توت شیرین در خواب خوردن نشانه‌ی روزی است. ابن سیرین می‌گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن نشانه ی این است که به مقداری که خورده است از کار خویش سود به دست می‌آورد.  کرمانی  می‌گوید: توت شیرین نشانه‌ی این است که از جوانمردی، صله و عطا یابد. حضرت امام صادق دیدن توت را در خواب نشانه‌ی مال و سود از کسب می‌داند.

 

 

 

 

 

گربه

   ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن گربه در خواب دلیل بر مردی مفسد و دزد است، اگر ببیند که گربه‌ایی در خانه او آمد تعبیرش آمدن دزدی به آنجا است و اگر ببیند که گربه در خانه وی چیزی را می‌خورد تعبیرش آن است که دزد از آنجا چیزی را ببرد اگر آن گربه را کشت و پوست آن را کند مال دزدیده شده را باز پس می‌گیرد. اگر بعد از صبح در خواب گربه دید تعبیرش بیماری است. امام صادق (علیه ‌السلام) در این باب می‌فرمایند: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است: دزد غماز بیماری زنی با اخلاق نیکو جنگ و خصومت.

 

شمع

   اگر در خواب شمع یا چراغ‌های دیگر دیدید یکی از تعابیر آن این است که از ذلت و خواری رهایی پیدا می‌کنید. تعبیر دیگر آن خوب شدن کار شماست. از تعابیر دیگر نعمت و عزت و گشایش کارهای بسته است.

 

کاهو

   اگر در خواب ببینید که کاهو شیرین می‌خورید دلیل بر غم و اندوه است و اگر تلخ بود دلیل بر زیان دیدن شماست.

 

طوطی

   ابن‌سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که طوطی از دستتان پرید، نشانه‌ی سفر کردن فرزندتان است و اگر در خواب طوطی با شما حرف می‌زد، تعبیرش این خواهد بود که کاری انجام خواهید داد که باعث حیرت و تعجب اطرافیانتان خواهد شد.

 

ورغ

   اگر کسی در خواب ببیند که وزغ داشت تعبیرش هم‌نشینی و آشنایی او با فردی زاهد و نیکوکار است ولی اگر ببیند که وزغ را بکشت و آن را بخورد تعبیرش دوری او از فردی زاهد است. اگر وزغ‌های زیادی را در یک محل دید تعبیر آن بروز عذاب الهی در آن محل است، اگر دید که وزغ او را می‌گزد تعبیرش رسیدن ضرر از فردی به اوست و اگر دید که وزغی را از آب را گرفت و بر زمین انداخت دلیلش آن است که به کسی ظلم کرده یا خواهدکرد.

 

آبشار

دیدن آبشار در خواب دلیل بر آن است که با فردی خوب، مومن و نورانی رفیق خواهید شد و یا همسر مهربان و زیبایی قسمت شما خواهدشد.

 

جاده ، بزرگراه یا اتوبان

   اگر در خواب خود را در جاده‌ایی دیدید که صاف و هموار بود تعبیرش این است که در آینده‌ایی نزدیک خبری خوش دریافت می‌کنید و دلتان شاد می‌گردد و دارای آرامش و سکون خواهید شد ولی اگر جاده ناصاف و ناهموار بود تعبیر آن برعکس خواهد بود.

 

رودخانه

   اگر رودخانه‌ایی بزرگ و خروشان را در خواب دیدید تعبیر آن رونق گرفتن کار شماست و اگر رودخانه خشک بود تعبیر آن چندان خوب نیست درآمدتان کاهش می‌یابد. اگر در رودخانه شستشو  و یا غسل کردید تعبیرش این است که اعمال نیک شما نزد خداوند بزرگ مقبول واقع شده و اگر از رودخانه آب خوردید روزی شما زیاد می‌شود.

 

نخود

   دیدن نخود در خواب چه تر باشد و چه خشک دلیل بر غم و اندوه است و اگر آن نخود را همراه با گوشت دید غم او کم‌تر می‌باشد.

 

بادام

   ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن بادام در خواب نشانه‌ی نعمت و روزی است و اگر در خواب از شخصی بادام بگیرید تعبیرش این است که به مقدار بادام به شما نعمت و روزی می‌رسد اما به سختی. حضرت امام صادق ( علیه‌السلام) دیدن بادام را در خواب نشانه‌ی کسب مال نهانی و شفا یافتن از بیماری می‌دانند.

انگور

   حضرت دانیال علیه‌اسلام گوید: تعبیر خوردن انگور در وقت خود غم و اندوه و بی‌وقت ترس و بیم است، خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا است. حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: دیدن انگور سیاه و سفید در وقت و یا بی‌وقت سه تعبیر دارد که عبارت است از: فرزند نیک، علم و مال حلال،  فشردن انگور در خواب از دید آن حضرت سه وجه دارد که عبارت است از: مال با خیر و برکت، فراخی نعمت و امان یافتن از قحطی و بلا.

 

مطبخ ( آشپزخانه)

   دیدن مطبخ در خواب دلیل خدمتکار خانه است و اگر ببیند مطبخ با گل و خشت می‌سازد تعبیرش این است که با فرد دینداری ازدواج خواهدکرد ولی اگر از گچ و آجر باشد آن فرد بی‌دین و ایمان است.

 

مدال یا نشان

   اگر در خواب نشانی را به سینه‌ی شما آویزان کردند به زودی رویدادی شادکننده برای شما به وقوع خواهد پیوست ولی اگر مدال از سینه‌ی شما کنده و یا گم شد ، مقام خود را از دست می‌دهید؛ صدقه بدهید…

 

حوض

   ابن‌سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که خود را با آب حوض می‌شویید، نشانه‌ی این است که توفیق رهایی از گناه و توبه را پیدا خواهید کرد. اگر آب حوض را بخورید و آن آب گوارا و شیرین باشد تعبیر آن سالم بودن در دوران زندگی و زیاد شدن مال و دارایی است و اگر اهل آموختن علم باشید علم شما زیاد می‌شود. حضرت امام‌صادق علیه‌السلام دیدن حوض را در خواب نشانه‌ی: مردی، منفعت، توانگر شدن، جمع‌کردن مال و عالمی که دیگران از او علم و نفع حاصل کنند می‌داند.

 

ساحل دریا

   اگر در خواب خود را در ساحل دریا مشاهده کردید، بین شما و همسر و یا دوستتان سوءتفاهم ایجاد می‌شود، بیشتر مراقب اخلاق و رفتار خود باشید.

 

پروانه

   اگر پروانه به خواب شما آمد و رنگی بود تعبیرش خوب است ولی اگر سیاه بود،  تعبیرش این است که با شخص ضعیف و نادانی رابطه برقرار می‌کنید.

 

خرگوش

   ابن‌سیرین می‌گوید دیدن خرگوش در خواب نیکو نیست و اگر ببینید که خرگوش را گرفتید و یا کسی به شما خرگوش داد تعبیر آن این است که همسری بد نصیب شما خواهد شد. اگر ببینید که از گوشت آن می‌خورید و پوست آن را بر تن می‌کنید تعبیرش رسیدن مالی اندک از جانب همسرتان به شما می‌باشد . جابر گوید: خرگوش به خواب دیدن زنی پارسا و خاموش باشد اگر آن خرگوش را در خانه‌ی خود ببیند، زنی پارسا و نیکوکار به وی رسد ولی اگر خرگوش را بکشد از جانب همسرش به او ضرر می‌رسد.

 

آتش

   دیدن آتش در خواب نشانه‌ی نزدیک شدن به حاکم وقت و گشاده‌شدن کار بسته است. اگر آتش در خانه دیدید نشانه‌ی بالاگرفتن کار و زیاد شدن مال است.

 

کلاه

   اگر در خواب دیدید که کلاهی بر سر دارید، تعبیرش این است که در کاری گرفتاری برایتان پیش می‌آید و اگر کلاه را از سرتان در بیاورید گرفتاریتان رفع خواهد شد. اگر کلاه را بر سر کس دیگری بگذارید او به گرفتاری دچار می‌شود و اگر کلاه را گم کنید و پیدا نکنید تعبیرش این است که مالی را از دست می‌دهید. اگر کلاه کثیف و چروکیده بر سرتان بگذارید عمرتان کم می‌شود . و اگر در جایی باشید که کلاه‌های زیای را در اطراف خود ببینید تعبیرش آن است که از دوستانتان جدا می‌شوید و تنها می‌مانید. صدقه بدهید تا رفع شود.

 

گربه

   تعبیر دیدن گربه در خواب بیماری است و ممکن است کسی در کار شما قصد حیله داشته باشد یا قصد دزدی از خانه‌ی شما را داشته باشد. به خدا پناه ببرید و در پناه او باشید. 

  

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

کعبه

   ابن‌سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که طواف می‌کنید نشانه‌ی صلاح دین است و اگر دیدید که احرام  بسته‌اید و روبه‌روی در کعبه ایستاده‌اید دلیل بر زیاد شدن صلاح دین است. ابراهیم گوید: اگر ببینید که در کعبه‌اید نشانه‌ی ایمنی از شر دشمن است. حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: دیدن کعبه در خواب نشانه‌ی: خلافت، امام، ایمان و ایمنی است.

 

گنجشک

   اگر انبوه گنجشکان را در خواب دیدید در آینده صاحب فرزند و مال زیادی می‌شوید، اگر یک گنجشک در خواب دیدید تعبیرش ازدواج است.

 

ببر

   ابن‌سیرین می‌گوید: ببر جانوری است درنده که دشمن شیر است. دیدن این حیوان در خواب نشانه‌ی دشمن قوی و دلیر ولکن کریم و مهربان است. اگر در خواب دیدید که با ببر جنگیدید و او را شکست دادید، نشانه‌ی پیروزی بر دشمن است و اگر به خواب دیدید که ببر از شما می‌ترسد نشانه‌ی ایمنی از دشمن است. کرمانی می‌گوید: دیدن پوست، استخوان و موی ببر نشانه‌ی مالی است که از دشمن می‌رسد و اگر در خواب خود را سوار بر ببر دیدید نشانه‌ی مطیع شدن دشمن است.

 

قوچ

   اگر قوچ یا گوسفند نر در خواب دیدید بین شما و فرزندتان اختلاف شدید رخ می‌دهد که منجر به نزاع خواهدشدع با صبر و بردباری و ذکرسبحان‌الله قضیه حل می‌شود.

 

عروسی

   اگر در خواب ببیند که عروسی خواهد ولی او را ندید و نامش را هم نمی‌دانست تعبیرش آن است که زود خواهد مرد ولی اگر ببیند که عروسی را به خانه آورد و با او بخفت تعبیر آن بزرگی و عزت است. جابر گوید: اگر زنی ببیند که عروس شد و او را پیش شوهر می‌برند تعبیر آن این است که عمر او به آخر می‌رسد، با صدقه دادن آن را رفع کنید.

 

ابریشم

   اگر نخ ابریشم در خواب دیدی تعبیرش رفتن شما به مسافرت است که سفر خوبی خواهد بود و به شما خوش خواهد گذشت.

 

دباغی

   ابن‌سیرین می‌گوید دباغی کردن در خواب تعبیرش کسب شغل و درآمد می‌باشد، اگر ببیند که دباغی می‌کند برای کسی شغلی پیدا می‌کند و اگر ببیند که مرده‌ایی را زنده می‌کند تعبیرش این است که شغلش دباغی خواهد شد.

 

نگین

   ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن نگین در خواب دلیل بزرگی می‌باشد و اگر ببینید که نگین بزرگی در دست دارید و آن نگین بشکند تعبیرش این است که مال و ثروتتان کم خواهدشد و اگر از دستتان بیافتد فرزندتان بمیرد. جابر گوید: دیدن نگین و تاج اگر مرد ببیند دلیل بر حاکم و بزرگی کردن و برای زن دلیل بر شوهر کردن است.

 

زهره

   دیدن سیاره زهره در خواب تعبیر بسیار خوبی دارد و به زودی نعمتهای الهی به شما روی ‌می‌اورد و کارتان رونق می‌یابد. واگر مجرد هستید ازدواج خوبی در پیش رو خواهیی داشت.

 

باد

   دیدن باد در خواب تعابیر گوناگونی دارد که یکی از آنها رحمت و برکت از جانب خداوند است و اگر باد با باران همراه باشد نشانه‌ی ارزانی در آن شهر است. باد خوش نشانه‌ی راحتی، نعمت، آسایش و زیاد شدن روزی خانه است. تعبیر خواب  باد شمال راحتی و سلامتی و برکت است.

 

 

 

 

 

 

تشنگی

   ابن‌سیرین می‌گوید: سیرآبی در خواب بهتر از تشنگی می‌باشد، اگر در خواب ببیند که بی‌اندازه تشنه است و آبی موجود نمی‌باشد به او رنج و زحمت زیادی می‌رسد از بهر دین یا دنیا.  اگر ببیند که تشنه است و آب پیدا نمی‌کند و کسی به او آب بدهد و نخورد تعبیرش آن است که از بلا و رنج رهایی یابد و اگر بخورد سرانجام توبه کند و شخص مصلحی گردد.

 

دیگ

   اگر دیگ در خواب دیدید خوب است به خصوص اگر پر از غذا بود روزی شما زیاد می‌شود و اگر دیگ خالی در کارتان کوتاهی می‌کنید؛ در کسب روزی تلاش بیشتری نمایید.

 

شکار

   ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینید در خواب شکار می‌کنید و آن شکار گوسفند یا بز کوهی یا گورخری است و از گوشت آن بخورد دلیل بر منفعت است، اگر آهوی به دام اندازد ازدواج خواهد کرد.

 

پرده

   ابن‌سیرین می‌گوید: هرکس پرده در خواب ببیند که بر در یا پنجره خانه‌ آویخته شده است تعبیر آن غم و اندوه می‌باشد. کرمانی گوید : اگر ببینید پرده خراب یا پاره شده تعبیر آن این است که از غم و اندوه رهایی یابد و ترس و بیم از او دور می‌شود.

 

ملخ

   دیدن ملخ در خواب دلیل بر بدست آوردن مال است و اگر ملخ را پخته ببینید مال بسیاری به دست می‌آورید و اگر ببینید ملخ‌ها به مکانی هجوم آورده‌اند و به آنجا زیان وارد می‌کنندتعبیرش این است که لشکری به آنجا حمله می‌کند و آنجا را از بین می‌برد؛ اگر ببینید که ملخ‌ها را جمع می‌کنید و در ظرفی می‌ریزید تعبیرش این است که مال زیادی به همسرتان می‌رسد.

 

سرکه یا ترشی

   اگر سرکه در خواب دیدید از سختی و معشیت رها می‌شوید و به راحتی و تندرستی می‌رسید.

 

قصاب

   ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن قصاب در خواب اگر مجهول بود دلیل بر به دست آوردن مال و مقام است و اگر ببینید که قصابی از کوچه یا خیابانی رد می‌شود تعبیرش این است که در آنجا کسی می‌میرد؛ اگر ببیند که قصابی می‌کرد و قصابی بلد نیست تعبیرش آن است که کسی را بکشد یا مجروح نماید، صدقه بدهید تا خواب به نحو احسنت تعبیر شود.

 

بارانی

   ابن سیرین گوید: اگر بارانی از جهت جامه باشد دلیل بر حصول فایده‌ی دین و دنیا است. کرمانی می‌گوید از بارانی از پشم کتان و به رنگ سبز باشد دلیل بر نیکویی است. ولی بارانی زرد رنگ نشانه‌ی بیماری و بارانی کبودرنگ دلیل بر گناه و معصیت و بارانی سفید دلیل بر خیر و منفعت است.

 

دام

   ابن‌سیرین گوید: تعبیر دیدن دام در خواب مکر و حیله است و اگر ببیند که پای او در دامی است تعبیرش این است که از جانب نزدیکان به او مکر و حیله‌ایی می‌رسد و اگر پایش از آن دام رها شود تعبیرش برعکس است. جابر‌ابن مغربی در این باره می‌گوید: اگر دامی بگسترد و حیوانی را با آن بگیرد کسی را با مکر و حیله به دست آورد و مطیع و فرمانبر خود نماید.

 

مجسمه یا تندیس

   اگر تندیس در خواب دیدید با شخص کم‌سوادی رفیق می‌شوید که برایتان سودی نخواهد داشت. ولی در آینده‌ی دور در یک مسابقه یا کنکور پیروز خواهید شد.

ازدواج کردن

   اگر در خواب دیدید که با همسری ازدواج کردید اگر مجرد نباشید خوب نیست، اما اگر مجرد بودید فکر ازدواج باشید و از مجردی دائم پرهیز کنید که روزی شما روز‌به روز کم می‌شود و ندار و فقیر می‌گردید.

 

روزنامه

   اگر در خواب دیدید که روزنامه خریده‌اید و خواندید دلیل است که به زودی زندگی شما دگرگون می‌شود و کار و کسب‌تان تغییر می‌کند و اگر دختر دم بخت باشید به زودی ازدواج می‌کنید.

 

چتر

  ابن سیرین می‌گوید اگر کسی ببیند بر سرش چتر است و کس دیگری آن چتر را بر سرش گرفته تعبیرش این است که از شخصی به او سود و منفعت می‌رسد ولی اگر او آن چتر را بر سرکسی بگیرد تعبیرش این است که از جانب او به فردی سود و منفعت می‌رسد واگر چتر را بر سر شخص دیگری ببیند، تعبیرش آن است که با فردی شریک می‌شود و از آن شراکت سود می‌برد. امام صادق علیه‌السلام در این رابطه می‌فرمایند: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه است:1. سلطنت 2. عزت 3. مرتبت 4. ریاست 5.رفعت 6. ولایت و 7 . صحبت با بزرگان.

 

باران

   دانیال علیه‌السلام می‌گوید: دیدن باران در خواب نشانه‌ی رحمت و برکتی است که از جانب پروردگار به تمام بندگان می‌رسد. ابن‌سیرین می‌گوید: مسح کردن با آب باران دلیل ایمنی از ترس و بیم است و اگر بر سر کسی ببارد دلیل بر سفر کردن اوست. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: باران نشانه‌ی رحمت، برکت، خواستن، رنج و بیماری، بلا، جنگ، خون ریختن، فتنه، قحطی، امان یافتن از کفر و دروغ است.

 

صندلی یا مبل

   اگر صندلی یا مبل در خواب دیدید، خوب است و به شکرانه‌ی آن از بینوایان و درماندگان دستگیری کنید که کار شما روبه بهبودی و شادی و کامیابی است.

 

مو

   اگر موی بلند در خواب دیدید در کاری که در پیش دارید مانند شرکت در کنکور یا مسابقه و غیره پیروز و موفق می‌شوید. اگر زنی موی خود را در خواب کوتاه ببیند تعبیرش این است که یکی از اقوام نزدیک او بیمار می‌شود ولی به زودی بهبود می‌یابد.

 

اهرام ثلاثه مصر

   اگر اهرام ثلاثه‌ی مصر را در خواب دیدید تعبیرش این است که به زودی به نقاطی دوردست سفر خواهید کرد که تا به حال به آنجا نر‌فته‌اید.

 

زرشک

   تعبیر دیدن زرشک در خواب غم و اندوه است و اگر ببینید زرشک می‌خورید باز هم تعبیرش این چنین است ولی اگر ببینید که زرشک را از درخت جمع می‌کنید تعبیرش این است که با فردی بخیل خصومت و دشمنی پیدا می‌کنید.

 

نردبان یا پله

ابن سیرین می‌گوید: دیدن نردبان در خواب اگر از خشت و گل باشد دلیل بر خیر و صلاح اوست، اگر از چوب باشد یعنی در دینش نقصان وجود دارد و اگر از سنگ و آهک باشد تعبیرش این است که قوت می‌یابید؛ اگر ببیند که از نردبان بالا می‌رود دلیل منفعت است و اگر از آن پائین بیاید تعبیرش برعکس است، امام صادق علیه‌السلام در این باب می‌فرمایند: دیدن نردبان در خواب نشانه‌ی مردم صالح است.

 

گلاب

   ابن سیرین می‌گوید: خوردن گلاب نشانه‌ی مال حلال و پاکی دین است و اگر کسی را ببیند که به او گلاب داد، نشانه‌ی این است که مالی به دست می‌اورد و دلیل بر دین پاک و اعتقادات درست او می‌باشد.

 

 

زعفران

ابن‌سیرین می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که با خود زعفران داشت نشانه‌ی این است که مردم به همان مقدار زعفران، وی را مدح و ثنا گویند و شستن رنگ زعفران از بدن نشانه‌ی شفا یافتن بیماری است.  اگر در خواب ببینید که خروارها  زعفران داشتید تعبیرش این است که  صاحب مال و نعمت می‌شوید.

 

حنا

کرمانی می‌گوید: اگر دیدید که بر دست و پای خود حنا می‌گذارید تعبیرش این است که اهل خانه و خویشان خود را به لباس و جواهرات مزین می‌کنید ولی در کار شما کراهت وجود دارد و اگر کس دیگری برای شما حنا بگذارد دلیل بر غم و اندوه است  که از جانب او به وی رسد. و اگر حنا را با دست خویش بر خویشان یا دوستان نزدیک خود بنهد تعبیرش این است که از جانب وی به آنها ناراحتی و اندوه رسد.

امام صادق علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول آرایش خویشان. دوم سفر اهلیت و سوم غم و اندوه.

 

شکوفه

دیدن شکوفه‌ی انواع درخت نشانه‌ی نیکویی است. همچنین دیدن انواع شکوفه نشانه‌ی سخنهای لطیف است و بو کردن شکوفه در خواب تعبیرش این است که مردم او را دعای خیر می‌کنند.

 

پنبه

ابن سیرین می‌گوید: دیدن پنبه در خواب نشانه‌ی مال حلال است و دید پنبه دانه نشانه‌ی مالی است که به آسانی و بدون رنج و سختی به دست می‌آید. حضرت امام صادق در این رابطه می‌فرمایند: نشانه‌ی مال حلال و بردن سود فراوان در کسب است.

 

وداع و خداحافظی

وداع یا خداحافظی در خواب شما اگر آمد خوب است، در یک مهمانی شرکت می‌کنید و در آنجا با دوستان جدیدی آشنا می‌شوید که برایتان فواید معنوی زیادی به همراه دارد.

 

قتل

اگر دیدید که شاهد کشتن کسی بودید باید در وضع زندگی خود تجدیدنظر کنید و برنامه‌ی صحیح و قابل قبولی در کارها تنظیم کنید وگرنه دچار زحمت و مغشوش شدن افکارتان می‌شوید؛ اگر در خواب دیدید که خودتان کشته شدید جمعیت زیادی به شما تهمت ناروا می‌زنند، با صدقه و ذکر خدا خود را بیمه کنید.

 

سردرد

اگر در خواب دیدید که دچار سردرد شده‌اید دلیلش این است که رازدل خود را پیش مردمانی بر ملا می‌کنید و این کار خوبی نیست.

 

روزه داشتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند روزه داشت و قرآن یا دعا می‌خواند تعبیرش این است که از خوردن مال حرام و گناه توبه می‌کند. امام صادق علیه‌السلام نیز می‌فرمایند: روزه داشتن در خواب نشانه‌ی بزرگی، ریاست، تندرستی، مرتبه و مقام، توبه از گناهان، پیروزی بر دشمن، زیاد شدن نعمت، رفتن به سفر حج و صاحب فرزند پسر شدن است.

 

حریر ( پرنیان)

دیدن آن در خواب نیکو است و اگر ببینید که حریر سفید به تن دارید تعبیرش این است که در کاری خیر شرکت می‌کنید واگر رنگ آن تیره باشد غم و اندوهی در پیش دارید.

 

قوز ( خمیدگی پشت کمر)

اگر در خواب کسی را دیدید که قوز درآورده به شخص یا چیزی تمایل شدید پیدا می‌کنید که فایده‌ایی برای شما نخواهد داشت، اگر خودتان در خواب قوز داشتید یک مشکل دیگر که علت آن ناشکری است بر مشکلاتتان افزوده می‌شود. خدا را سپاسگذار باشید تا به کمک او مشکلاتتان حل شود.

شنا کردن

   شناکردن در خواب تعبیرش بر معشیتی است که با حیله انجام میشود. اگر در حین شناکردن در آب زلال غرق شود تعبیرش این است که در عزت ومال دنیا غرق میشود. اگر در دریا شنا کند ولی نتواند به ساحل بازگردد اگر زندانی باشد در بند میماند . اگر لباس را از تنش دربیاورد و به دریا برود برای شنا شغلی به دست می آورد و اگر برعکس باشد شغلش را از دست میدهد.

 

 

وکیل

 

   اگر در خواب ببیند کسی وکیل است و از حق او دفاع میکند و حقیقت را بر زبان می‌آورد ، از فردی به او خیر و برکت می‌رسد.

 

معدن

 

   دیدن معدن در خواب تعبیرش این است که در معامله‌ایی که در پیش دارید سود زیادی نمی برید ولی در آن زحمت فراوان است . ممکن است یک رویداد ناگوار در آن باشد.

 

گچ

 

   ابن سیرین می‌گوید تعبیر دیدن گچ در خواب بروز جنگ  و خصومت است و اگر گچ فروخته شود تعبیرش بد است.

 

یار و یاور

   اگر یاری در خواب دیدید که با شما صمیمی است و مشغول صحبت با او هستید کارهایتان از پیچیدگی گشاده می‌شود و از نگرانی بیرون می‌آیید.

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

   آب فوران کردن

اگر کسی که فوران آب را دید قرض‌دار باشد، قرضش ادا می‌شود و از غم رهایی می‌یابد و کارش پیشرفت می‌کند. وی باید ذکر خدای تعالی را بگوید تا خداوند در نعمت را به روی او بگشاید.‌

   آسیب

اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست، باید صدقه داد. ولی اگر خون آمد چیزی نیست.

   پارچه

دیدن پارچه الوان و رنگارنگ در خواب دلیل خانه‌تکانی و تحول در خانه و زندگ‌ی شماس.

   فندق

ابن سیرین می‌گوید: اگر مغز فندق را در خواب ببینید دلیل کسب مال و ثروت است. ولی اگر فندق بسیار ببیند تعبیرش آن است که از شخص بخیلی به وی منفعت   فراوان می‌رسد و اگر ببیند که شخصی برای وی فندق بیاورد تعبیرش این است که با او مال و ثروت می‌رسد.

   سوگند

اگر در خواب دیدید که سوگند می‌خورید تعبیر آن این است که از گناهان خود توبه کرده و انسانی راستگو و درستکار در میان مردم می‌شوید.

   غوره

چنانچه در خواب دیدید که غوره می‌خورید نشانه‌ی این است که مالی را به سختی به دست می‌آورید و فروختن آن در خواب نیز نشانه‌ی نداشتن غم و اندوه است.

   ساز ( آلات موسیقی)

اگر در خواب یکی از آلات موسیقی را می‌زدید با دوست جدیدی آشنا می‌شوید که ظریف و آراسته و خوش‌خوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل خود دیدید به زودی طلب شما وصول می‌شود و خوشحال می‌شوید.

   درب

دیدن درب در خواب تعابیر گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن، این است که: اگر در خواب درب را گشود تعبییر آن گشایش در کار‌ها و ایمن شدن از بلایاست.

   تریاک

ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب تریاک را جهت مداوای بیماری بخورد از رنج رها می‌شود و گرفتاری‌هایش برطرف می‌شود ولی اگر به قصد خوشگذرانی باشد تعبیرش برعکس است.

   سیب

دیدن سیب در خواب دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن هم نشانه‌ی این است که از کسی به او آزار اذیت می‌رسد که البته با صدقه و کمک به محرومان رفع می‌شود.

 

 

آب‌گوشت

دیدن آبگوشت در خواب دلیل بر خیر و برکت و زیادی روزی است و نیز درآمد شما افزون خواهد شد.

آشپزخانه

دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی می‌اورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت می‌شوید.

ارث

دلیل بر آن است که طلب عقب افتاده‌ی شما وصول می‌شود.

الماس

کاری را که دنبال کرده‌اید به نتیجه می‌رسد و به آرزوی دیرینه‌ی خود می‌رسید؛ شایسته است انسان هنگامی که به آرزوی خود رسید با صدقه دادن از خداوند سپاسگذاری کند و با زیردستان و فقرا مهربانی کند و همواره به یاد خداوند باشد.

حمام

دیدن حمام و یا حمام رفتن در خواب تعابیر گوناگونی دارد؛ یکی از مهم‌ترین تعابیر آن این است که اگر در خواب دیدید که در حمام غسل کردید و بیرون آمدید نشانه‌ی این است که قرض شما ادا می‌شود.

روستا

ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن روستا در خواب تعبیرش خیر است و اگر در خواب دید که از روستا به شهر می‌رود تعبیرش ایمن شدن از فتنه و بلا و درست شدن کارهاست‌ و اگر روستایی به او بخشیدند نشانه‌ی رسیدن خیر و برکت به اوست.

خشم

اگر در خواب کسی را عصبانی دیدید و با او گلاویز شدید به خواسته‌های خود نمی‌رسید و باید کوشش بیشتری نمایید.

حادثه ( تصادف کردن)

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

حفاری

اگر در خواب دیدید که جایی را حفاری می‌کنید دلیلش این است که در امد معیشت اسراف می‌کنید و پیامد بدی دارد ؛ بیشتر مواظب رفتار خود باشید.

ترشی

اگر در خواب ترشی خوردید در آینده بین شما و دوستانتان اختلاف پیدا می‌شود و اگر ترشی را نخوردید و دور ریختید بین شما و دوستانتان دوستی و محبت زیاد می‌شود.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

 

یخ جمع کردن

 

 

   دیدن یخ جمع کردن در زمستان تعبیرش بر عیش خوش است.

 

 

هویج

 

 

   دیدن هویج در خواب خوب و موجب شادی و خرمی است ؛ خداوند را شاکر باشید.

 

 

ویلا

 

 

   اگر خود را در ویلایی دیدید به سفری خواهید رفت که برایتان پشیمانی به همراه خواهد داشت.

 

 

عطسه

 

 

   اگر در خواب عطسه دیدید دلیل این است که گره از کار شما گشوده خواهد شد.

 

 

سیل

 

 

   نشانه‌ی این است که در آینده‌ایی نزدیک شادی و موفقیت به شما رو می‌کند.

 

 

ستاره

 

 

   دیدن ستاره تعابیر مختلفی دارد ولی یکی از آنها این است که شما به ثروت و عزتی خواهید رسید.

 

 

ریزش مو

 

 

   اگر در خواب شما ریزش موی سر آمد ؛ صدقه بدهید چرا که خطری شما را تهدید می‌کند ولی اگر موهای بدن ریخت خبری که موجب شادی شما می‌شود را می‌شنوید.

 

 

خط آهن

 

 

   دیدن خط آهن یا قطار مسافرتی در خواب دلیل این است که کارتان پیشرفت خواهد کرد ، به مسافرت پر سودی می‌روید و یا از راه دوری برایتان مهمان می‌رسد.

 

 

جوجه

 

 

   دیدن جوجه در خواب دلیل بر سلامت و تندرستی است و اگر جوجه‌های زیادی در اطراف خود دیدید تعبیرش آن است که دارای فرزند یا فرزندانی می‌شوید.

 

 

برج یا ساختمان بلند

 

 

   اگر چنین چیزی را در خواب دیدید در قرار داد یا معامله‌ایی مغبون می‌شوید، مواظب باشید که ضرر نکنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آهو

 

اگر آهو در خواب ببینید دلیل بر آن است که با زنی ازدواج می‌کنید ، اگر آهو از دست شما فرار کرد بین شما و همسر یا دوستتان‌ جدایی خواهد افتاد، اگر بره‌ی آهو در خواب دیدید‌ دلیل بر آن است که خداوند فرزندی به شما عطا خواهد کرد.

 

برف

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن برف در خواب را نشانه‌ی : روزی ، زندگانی ، مال بسیار ، ارزان شدن نرخها ، بیماری و غم و اندوه می‌داند؛ اگر در خواب دیدید که در فصل تابستان هستید و برف جمع می‌کنید نشانه‌ی این است که ثروتی به دست خواهید آورد.

 

پولاد

دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانه‌ی سلامتی و قوی شدن است.

 

توتون

 

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان هم‌دم می‌شوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

 

جوراب

 

دیدن جوراب در خواب ، اول: دلیل بر کسلی و خستگی است و دوم اینکه شما عاقبت به خیر می‌شوید.

 

چاه

 

دانیال نبی(ع) می‌گوید: دیدن چاه در خواب نشانه‌ی توانگر شدن و عالم شدن است.

 

حصیر

 

اگر در خواب دیدید که حصیر داشتید یا کسی به شما حصیر داد، تعبیرش این است که به قدر و بزرگی یا کوچکی آن حصیر به شما خیر و منفعت می‌رسد.

 

خون

 

اگر در خواب خون دیدید دلیل است که در زندگی تنگدست و فقیر خواهید شد و از معامله‌ایی متضرر خواهید شد و اگر قصد کار نامشروعی دارید ار آن حضر کنید چرا که برای شما عاقبت بدی دارد.

 

دریا

 

دیدن دریا در خواب نشانه‌ی مقام بلند است و اگر از آن آب دریا خورد نشانه‌ی این است که به مراد خود برسد . اگر جواهر ، صدف و ماهی پیدا کرد و یا غسل کرد نشانه‌ی کسب مقام و مرتبه‌ی بالاست.

 

مورچه

 

اگر مورچه در خواب دیدید دلیل آن است که در کسب و کار بی‌نهایت سستی می‌کنید و یا در آینده خواهید کرد ؛ بر کوشش و جدیت خود بیفزایید.

 

همسایه

 

دیدن همسایه در خواب نشانه‌ی آن است که بدون جهت با رفقا و اقوام قهر می‌کنید ، ناراحت و منزوی و دلتنگ خواهید شد.

 

Article source: http://abr-e-sefid.persianblog.ir/

چراغ خواب

 

نتایج جستجو خواب
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال خرید اینترنتی پکیج آموزش کامل زبان فرانسوی در خواب وسفر - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی در خواب

باقابلیت تشخیص کلمات تلفظ شده توسط کاربر

آموزش زبان انگلیسی در خواب

Sleep English - آموزش زبان در خواب

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آشنایی با عکاسی از اتاق خواب خرید اینترنتی هم استراحت کنید هم زبان یاد بگیرید(به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!) - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

این دوره نحوه عکاسی از اتاق خواب را آموزش می دهد. در این آموزش تص...

به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی چراغ خواب موزیکال طرح ستاره Star Master – اصل – دارای گارانتی مرجوع خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی کیسه خواب آمریکایی – اصل – دارای گارانتی مرجوع
     

چراغ خواب موزیکال یک هدیه مناسب و یک دکور جدید چند منظوره

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

آموزش زبان در خواب

کیسه خوابی آمریکایی با طراحی عالی جهت راحتی و نرم و سبک با loft بلند و ضد حساسیت

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی کاملترین مجموعه تعبیر خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی یادگیری زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان انگلیسی در خواب

کاملترین مجموعه تعبیر خواب

تکنولوژی جدید ، یادگیری سریع

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی پکیج ایتالیایی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی بسته یادگیری زبان انگلیســـــــی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان چینی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان عربی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

همراه با گارانتی محصول

همراه باگارانتـــــی

همراه با گارانتی محصول

همراه با گارانتی محصول

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی هم استراحت کنید هم زبان یاد بگیرید(به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!) - جدید و کامل - اورجینال
     

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب(یادگیری آسان زبان انگلیسی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی ژورنال دکوراسیون داخلی ، اتاق بچه ، اتاق خواب ، آشپزخانه ، هتل و رستوران و پرده - جدید - اورجینال
     

توسط ضمیر نا خودآگاه

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب

پنج حلقه Cd + یک Dvd
چهل مجله برتر دکوراسیون

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی عربی درخواب+Rosetta Stone Arabic - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی عربی درخواب+Rosetta Stone Arabic - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی روسی درخواب+Rosetta Stone Russian - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی ژاپنی درخواب+Roseta Stone Japanese - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین تست های صوتی وتصویری جهت آموزش گرامر به صورت یادگیری

کاملترین تست های صوتی وتصویری جهت آموزش گرامر به صورت یادگیری

روسی درخواب وسفر210 درس 450 ساعت آموزش وبیش از8000تصویردر4سی دی

ژاپنی درخواب وسفر210درس،450ساعت آموزش بیش از8000تصویردر4 سی دی

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی ایتالیایی درخواب+Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی زبان آلمانی در خواب و سفر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی تعبیر خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

ایتالیایی درخواب+Rosetta Stone Italian-یادگیری درخواب وسفر250درس450ساعت در4سی دی

یادگیری زبان آلمانی در خواب و سفر

خرید تعبیر خواب/اورجینال

آموزش زبان انگلیسی در خواب

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی پکیج آموزش کامل زبان فرانسوی در خواب وسفر - جدید و دارای گارانتی خرید اینترنتی آموزش زبان چینی درخواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان عربی درخواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی بسته یادگیری زبان انگلیســـــــی درخواب - جدید و کامل - اورجینال
     

باقابلیت تشخیص کلمات تلفظ شده توسط کاربر

همراه با گارانتی محصول

همراه با گارانتی محصول

همراه باگارانتـــــی

     

  صفحه:

 
1 2 3 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code