ابن سیرین خواب ها را چگونه تعبیر می کرد

نوشته شده در موضوع تازه ها در 15 آگوست 2017

ابن
سیرین خود دربارۀ علم تعبیر خواب می گوید : « هر که مرتبت این علم برگیرد
علمها از آن است . زیرا که هر علمی را طلب کند ، اصلش مختلف نگردد و قیاسش
تغییر نپذیرد و طریق او نیکو بود . زیرا هر علمی به طریقی بود مگر این علم
که اصل بگردد از احوال مردم بر هیئت و صناعت و قدر و دیانت و کلمۀ ولادت
که بر اختلاف وقتها همی گردد . زیرا که وقتی به غیر یا به اصل باید کردن و
ایضا وقتی از بهره مرد بود ، وقتی برای زن و وقتی اضغاث و احلام بود یعنی
خوابهای آشفته . بدان که هر علمی که داند مستغنی بود اگر از علم دیگر الا
معبر که باید به ضرورت علم ، تعبیر قرآن بداند و اخبار حضرت مصطفی (ع) و
امثال عرب و عجم و اشعار و نوادر و اشفاق نعمت و الفاظ متداول یعنی از
دیگر فرا گرفتن و نیز باید زیرک و عارف باشد و شمایل و احوال مردمان را
نیکو شناسد . قیاس و اصول را نیکو داند ولی با تمام این علوم مستغنی نباشد
از توفیق خدای تعالی تا از کرم وی را به حق راهنمائی کند و بر زبانش ثواب
و صلاح یابد .»

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم قدحی مملو از آب در دست دارم ، ناگهان
قدح شکست ولی آب آن نریخت . ابن سیرین پرسید : آیا زن داری ؟ گفت : بلی .
باز پرسید : زن تو حامله است ؟ مرد گفت بلی ! ابن سیرین فرمود : این طور
می فهمم که بچه سالم می ماند ولی مادرش تلف می شود . پس از چندی در اثر
وضع حمل ، مادر مرد ولی بچه زنده ماند .

 

شخصی
به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیدم خروسی ب چشمم منقار زد . تعبیر
این خواب چیست ؟ ابن سیرین فرمود : بعد از گذشت سی و چهار روز از دنیا
خواهی رفت . اتفاقا پس از مدت مذکور همان شخص بدرود حیات گفت . شاگردان
پرسیدند در تعبیر مزبور ، از کجای خواب استفاده کردی ؟ فرمود : چون در
حساب جمل « دیک » ( خروس ) سی و چهار است ( د / 4 – ی / 10 – ک / 20 ) ،
هلاکت وی بر من آشکار شد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که دنیا و آخرت از دستم بیرون شده است .
پس از چند لحظه شخص دیگری آمد و گفت : در خواب دیده ام که دنیا و آخرت به
دستم آمده است . ابن سیرین رو به شخص اول کرد و گفت معلوم می شود که تو
قرآنی گم کرده ای و این مرد آن را پیدا کرده است . آنگاه قرآن را از شخص
دوم گرفت و به شخص اول تسلیم کرد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که زینت را در میان زیتون می ریزم
تعبیرش چیست ؟ فرمود : کنیز داری ؟ گفت : بلی . فرمود معلوم می شود که آن
کنیز مادر تو است . آن مرد در مقام تحقیق بر آمد و معلوم شد که مطلب همان
بوده است که ابن سیرین گفته است.

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که زمین با من سخن می گوید . فرمود :
آماده باش که رفتن تو از این عالم نزدیک شده است . آن شخص چند روز بعد فوت
کرد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که قلاده ای طلا به گردن سگی آویزان کرده
ام . فرمود معلوم می شود که علم را به نا اهل می آموزی .

 

مردی
به ابن سیرین گفت : خواب دیده ام که در هر دو دست من نان است گاهی از این
دست و گاهی از آن دست می خورم . ابن سیرین فرمود : گمان می کنم که بین دو
خواهر جمع کرده ای ، از خدا بترس و توبه کن ، مرد حرف او را تصدیق و توبه
کرد .

 

مردی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم بچه هائی در آستین دارم و یک یـک را از
آستین بیرون می آورم و پس از تلقین شهادت در میان چاه می اندازم . ابن
سیرین نزد حاکم محل رفت و گفت شخصی که در فلان محله منزل دارد ، خوابی
دیده است  که تعبیرش آن است  که کشته های بسیاری در خانه دارد ، تحقیق
کنید . همینکه مامورین در آن خانه ریختند ، حدود پنجاه تن را کشته مشاهده
نمودند که در چاه انداخته بودند .

 

شخصی
در ماه رمضان به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که مهری به دست  دارم و
با آن دهان و فروج اشخاص را مهر می زنم . ابن سیرین از او پرسید : تو اذان
گو هستی ؟ مرد گفت : بلی . فرمود : پیش از وقت اذان مگو که در اثر اذان بی
موقع ، مردم را از لذائذ باز می داری .

 

مردی
به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیده ام که لوء لـوء می بلعم و بعد
همان را قی می کنم . فرمود : معلوم می شود مقداری از قرآن را حفظ و بعد
همان را فراموش کرده ای .

مطالب مشابه :

توت

يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که
شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب


پسته

پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم
باشد. ديدن پسته در خواب به اين معني است که فکر مي کنيد و چنانچه ديديد ظرفي


انار

انار ميوه اي است بهشتي و ديدن آن در خواب نيکو است. معبران کهن انار را به مال و پول
تعبير کرده اند و حتي برخي از آن ها مقدار پولي را که به دست بيننده خواب مي رسد


پرتقال

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش
بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در


جارو

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد
مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب هاي ما به


باران

باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز
چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران


برنج

برنج از غلاتي است که با زحمت و تلاش و کوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در
خواب مالي است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست مي آيد. اگر بيننده خواب


پياز

پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي مي
ماند. سخنان نسنجيده اي که گاه مي گوييم و بعد به زشتي آن توجه پيدا مي کنيم و


ابرو

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن
زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ


پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم
و يا به کرم و بخشش او چشم داشته باشيم در خوابهاي ما به شکل شير يا پلنگ ظاهر مي


برچسب :
تعبیر خواب ابن سیرین

Article source: https://www.bargozideha.com/share/u7f5ukf5-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%9F

چراغ خواب

 

نتایج جستجو خواب
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - اورجینال خرید اینترنتی پکیج آموزش کامل زبان فرانسوی در خواب وسفر - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش زبان انگلیسی در خواب

باقابلیت تشخیص کلمات تلفظ شده توسط کاربر

آموزش زبان انگلیسی در خواب

Sleep English - آموزش زبان در خواب

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آشنایی با عکاسی از اتاق خواب خرید اینترنتی هم استراحت کنید هم زبان یاد بگیرید(به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!) - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

این دوره نحوه عکاسی از اتاق خواب را آموزش می دهد. در این آموزش تص...

به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی چراغ خواب موزیکال طرح ستاره Star Master – اصل – دارای گارانتی مرجوع خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی کیسه خواب آمریکایی – اصل – دارای گارانتی مرجوع
     

چراغ خواب موزیکال یک هدیه مناسب و یک دکور جدید چند منظوره

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

آموزش زبان در خواب

کیسه خوابی آمریکایی با طراحی عالی جهت راحتی و نرم و سبک با loft بلند و ضد حساسیت

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی کاملترین مجموعه تعبیر خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی یادگیری زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان انگلیسی در خواب

کاملترین مجموعه تعبیر خواب

تکنولوژی جدید ، یادگیری سریع

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی پکیج ایتالیایی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی بسته یادگیری زبان انگلیســـــــی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان چینی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان عربی درخواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

همراه با گارانتی محصول

همراه باگارانتـــــی

همراه با گارانتی محصول

همراه با گارانتی محصول

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب(دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود) - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی هم استراحت کنید هم زبان یاد بگیرید(به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!) - جدید و کامل - اورجینال
     

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه

به کمک ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی Sleep English - آموزش زبان در خواب(یادگیری آسان زبان انگلیسی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان در خواب به کمک ضمیر ناخوداگاه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی ژورنال دکوراسیون داخلی ، اتاق بچه ، اتاق خواب ، آشپزخانه ، هتل و رستوران و پرده - جدید - اورجینال
     

توسط ضمیر نا خودآگاه

Sleep English - آموزش زبان در خواب

آموزش زبان در خواب

پنج حلقه Cd + یک Dvd
چهل مجله برتر دکوراسیون

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی عربی درخواب+Rosetta Stone Arabic - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی عربی درخواب+Rosetta Stone Arabic - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی روسی درخواب+Rosetta Stone Russian - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی ژاپنی درخواب+Roseta Stone Japanese - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین تست های صوتی وتصویری جهت آموزش گرامر به صورت یادگیری

کاملترین تست های صوتی وتصویری جهت آموزش گرامر به صورت یادگیری

روسی درخواب وسفر210 درس 450 ساعت آموزش وبیش از8000تصویردر4سی دی

ژاپنی درخواب وسفر210درس،450ساعت آموزش بیش از8000تصویردر4 سی دی

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی ایتالیایی درخواب+Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی زبان آلمانی در خواب و سفر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی تعبیر خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال خرید اینترنتی جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

ایتالیایی درخواب+Rosetta Stone Italian-یادگیری درخواب وسفر250درس450ساعت در4سی دی

یادگیری زبان آلمانی در خواب و سفر

خرید تعبیر خواب/اورجینال

آموزش زبان انگلیسی در خواب

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
خرید اینترنتی پکیج آموزش کامل زبان فرانسوی در خواب وسفر - جدید و دارای گارانتی خرید اینترنتی آموزش زبان چینی درخواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی آموزش زبان عربی درخواب - جدید و کامل - اورجینال خرید اینترنتی بسته یادگیری زبان انگلیســـــــی درخواب - جدید و کامل - اورجینال
     

باقابلیت تشخیص کلمات تلفظ شده توسط کاربر

همراه با گارانتی محصول

همراه با گارانتی محصول

همراه باگارانتـــــی

     

  صفحه:

 
1 2 3 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code