تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا – مرجعایران

نوشته شده در موضوع تازه ها در 21 ژانویه 2017
تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا - آکاایران

تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت مرجعایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از مرجعایران به تعبیرخواب حرف ل اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید

80684 20151024071220a تعبیر خواب حرف ل بر اساس حروف الفبا  آکاایران
 

 

 

Article source: http://www.akairan.com/sleep/sleep/jadval-l.html

مرجعایران ، اخبار

نوشته شده در موضوع تازه ها در 07 ژانویه 2017
آکاایران ، اخبار

5801d akairan aka m1001 05427475291717102a آکاایران ، اخبارکدخدایی: نظام با کسی شوخی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان هیچ نگرانی در آینده ندارد و هر کسی که از صندوق بیرون بیاید را ب…

Article source: http://akairan.com/

تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -مرجع

نوشته شده در موضوع تازه ها در 29 دسامبر 2016
تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود


همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت مرجعایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از مرجعایران به تعبیرخواب حرف آ اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید.

  تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا آکا

Article source: http://www.akairan.com/sleep/sleep/

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب انگور" از دید 10 عالم بزرگ …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 27 دسامبر 2016

تعبیر خواب انگور | تعبیرخواب انگور | tabire khab

تعبیر خواب انگور,تعبیر خواب انگور سبز,تعبیر خواب انگور قرمز,تعبیر خواب انگور یاقوتی,تعبیر خواب انگور سیاه,تعبیر خواب انگور خوردن,تعبیر خواب انگور زرد,تعبیر خواب انگور قرمز خوردن,تعبیر خواب انگور سبز و قرمز,تعبیر خواب انگور سبز و شیرین,تعبیر خواب انگور سبز شیرین,تعبیر خواب انگور سبز ترش,تعبیر خواب انگور سبز و سیاه,تعبیر خواب انگور سبز و زرد,تعبیر خواب انگور سبز نرسیده,تعبیر خواب خوشه انگور سبز,تعبیر خواب چیدن انگور سبز,تعبیر خواب انگور قرمز و سفید,تعبیر خواب انگور قرمز و سبز,تعبیر خواب انگور قرمز گرفتن,تعبیر خواب انگور قرمز شیرین,تعبیر خواب خوردن انگور قرمز,تعبیر خواب درخت انگور قرمز,تعبیر خواب خوشه انگور قرمز,تعبیر خواب باغ انگور قرمز,تعبیر خواب انگور یاقوتی قرمز,تعبیر خواب انگور یاقوتی,تعبیر خواب خوردن انگور یاقوتی,تعبیر خواب چیدن انگور یاقوتی,تعبیر دیدن انگور یاقوتی در خواب,تعبیر خواب انگور سیاه و سفید,تعبیر خواب انگور سیاه,تعبیر خواب انگور سیاه چیست,تعبیر خواب درخت انگور سیاه,تعبیر خواب دیدن انگور سیاه,تعبیر خواب انگور خوردن از درخت,تعبیر خواب خوردن انگور قرمز,تعبیر خواب خوردن انگور سفید,تعبیر خواب خوردن انگور زرد,تعبیر خواب خوردن انگور سفید,تعبیر خواب خوردن انگور شیرین,تعبیر خواب خوردن انگور سیاه,تعبیر خواب انگور زرد شیرین,تعبیر خواب انگور زرد خوردن,تعبیر خواب انگور زرد و شیرین,تعبیر خواب انگور زرد ابن سیرین,تعبیر خواب چیدن انگور زرد,تعبیر خواب درخت انگور زرد,تعبیر خواب خوشه انگور زرد,تعبیر انگور زرد در خواب,تعبیر انگور زرد در خواب,تعبیر انگور قرمز خوردن در خواب

ec3db grape کامل ترین مرجع "تعبیر خواب انگور" از دید 10 عالم بزرگ ...

انگور از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای متداول می باشد.اگر شما انگور در خواب دیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب انگور را بدانید میتوانید در اینجا کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب انگور را ببینید

تعبیر خواب انگور از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب انگور سیاه و سفید بر سه چیز دلالت می کند

فرزند صالح-علم فرائض-مال حلال

تعبیر خواب فشردن انگور بر سه چیز دلالت می کند

مال پر برکت-زیادی نعمت-امان از بلا و سختی

تعبیر خواب انگور از دید حضرت یوسف ع

انگور در خواب دیدن اشاره به روزی حلال دارد

تعبیر خواب انگور از دید قرآن کریم

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. آیه 36 سوره مبارکه یوسف

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. آیه 41 سوره مبارکه یوسف

تعبیر خواب انگور از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب خوردن انگور در وقت خودش غم و ناراحتی است

تعبیر خواب خوردن انگور در بی وقت ترس است و به هر عدد انگور که خورده شلاق می خورد

تعبیر خواب خوردن انگور سفید در وقت خودش نعمت و خیر در زندگی است

تعبیر خواب انگور از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب انگور سفید خوردن در وقت خودش مالی است که به سختی بدست می آید

تعبیر خواب انگور قرمز به وقت خود خوردن دلیل سود کم است

تعبیر خواب خوردن انگوری که پوست سخت دارد مالی است که سخت حاصل می شود

تعبیر خواب خوردن انگور با پوست روشن،مال حلال است

تعبیر خواب خوردن انگور با آب تیره دلیلی بر مال حرام است

تعبیر خواب انگور سرخ جاه و مقام است.

تعبیر خواب انگور سیاه ناراحتی است

تعبیر خواب انگور شیرین تر و تازه تر دلیل بر بتری بیشتر است

تعبیر خواب انگور از دید جابر مغربی

تعبیر خواب انگور فشردن بر چوب خدمت کردن به پادشاهی ظالم است

انگور فشردن در خواب در طشت تعبیرش خدمت به زنی بزرگ است

تعبیر خواب فشردن انگور در کاسه خدمت به ادم خسیس است

تعبیر خواب فشردن انگور و جمع کردن در کوزه به دست آوردن پول از پادشاست

تعبیر خواب انگور از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب انگور خوردن ، تب مختصر است

تعبیر خواب چیدن انگور ، جدایی غیر منتظره است

تعبیر خواب انگور سفید ، شادمانی است

تعبیر خواب انگور سیاه ، غصه است

تعبیر خواب دیدن انگور ، شما به هدفتان خواهید رسید

تعبیر خواب کسی انگور به شما بدهد ، آشناییهای تازه در راه است

تعبیر خواب کشمش ، دعوا در همسایگی شما رخ می دهد

تعبیر خواب انگور از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب درخت انگور امید است

تعبیر خواب درخت انگور از دید ابن سیرین زنی کریمه است ومی تواند فرزندانمان باشد

تعبیر خواب انگور از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب چیدن انگور این است که بعد از دردسر به شادی می رسید

تعبیر خواب انگور سبز خطا برای لذت بردن است و با احساس رفتار کردن است

تعبیر خواب دیدن انگور فرار از کار سخت است

تعبیر خواب انگور خوردن برای دختر دلسردی از آرزوهای خود است

تعبیر خواب انگور از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک درخت مو پر از انگور این است که عمرتان طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب انگور خوردن این است که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

تعبیر خواب انگور خوردن بچه ها این است که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

تعبیر خواب خرید انگور این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید

تعبیر خواب انگور فروختن این است که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

تعبیر خواب انگور سفید این است که پیروزی بر دشمنان و بد خواهان خواهید یافت

تعبیر خواب انگور سیاه این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

تعبیر خواب خوشه های انگور این است که دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

تعبیر خواب چیدن انگور این است که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

تعبیر خواب له کردن انگور این است که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

تعبیر خواب حمل کردن انگور این است که ثروت بدست می آورید

تعبیر خواب درست کردن کشمش این است که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

تعبیر خواب کشمش خوردن این است که پول از دست میدهید .

Article source: http://www.bisms.ir/sleep-grape/

تعبیر خواب مرجع کاملترین مرجع تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تازه ها در 27 دسامبر 2016
تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب


a6959 files images news201612 20161227104321526120a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابقاشق شنی در مریخ + فیلم و گزارش تصویری


a6959 files images 20161226 201612 2016122623153364220a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابزندگی مشترک موفق در سایه رفتارهای درست شکل می گیرد


a6959 files images news 20161227 201612 2016122710171716146a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابعربستان اگر همانند قاسم سلیمانی دارد، رو کند!


a6959 files images 20161226 201612 20161226233332851760a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابطرز تهیه شکلات هندوانه ای برای شب یلدا


a6959 files images 20161220 201612 2016122016394241830a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب با این روش پیاده روی تنها در 10 دقیقه به اندازه یک ساعت کالری بسوزانید


a6959 files images 20161226 201612 2016122620347435240a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواباز رقص ارقام نابه‏هنجار شده‏ ام (شعر طنز حسابداری)


a6959 files images 20161227 201612 2016122774550442510a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابآناناس های صورتی به بازار می آیند
PreviousNext

اخبار سیاسی

a6959 akairan aka m1001 0458098420172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب فرشاد مومنی : دولت روحانی بد شانس‌ترین دولت بعد از انقلاب است/ اشتباهات روحانی با اقدامات مخرب احمدی‌نژاد قابل قیاس نیست

a6959 akairan aka m1001 04768555320172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب ابوبکر البغدادی یک افسر بعثی عراق را مسئول گروه تروریستی ولایت سینای مصر کرد

a6959 akairan aka m1001 00393555320172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابترکان: فقط یک بابک زنجانی نداریم، بابک های دیگری هم هستند که پول نفت را بالا کشیده اند

a6959 akairan aka m1001 0632251200172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابشوهرم مرا به دوستانش اجاره می دهد!+عکس

a6959 akairan aka m1001 0632887212972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابعواقب ندادن یک فنجان چای به رییس‌جمهور در ترکیه

اخبار اقتصادی

9c76f akairan aka m1001 018416950972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب زمان‌های عجیب در بازار ارز

9c76f akairan aka m1001 0583254514772216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابهشدار گمرک به مسافران گرجستان

9c76f akairan aka m1001 02401731623262216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابگران‌فروشی ۶۰۰۰ تومانی گوشت قرمز

9c76f akairan aka m1001 0284390623262216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابمنطق کیهانی !

9c76f akairan aka m1001 01290322120262216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابدکتر نائبی- اعجاز پیکر تراشی 3 بعدی (لیپوماتیک)

اخبار حوادث

9c76f akairan aka m1001 0661476104172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابماجرای دستگیری دزد ستاره حضرت داوود در تهران

9c76f akairan aka m1001 08568152810262216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابمزدا 3 در بزرگراه حکیم آتش گرفت

9c76f akairan aka m1001 08844191919162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابواژگونی اتوبوس در محور سلماس-ارومیه 4 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت

9c76f akairan aka m1001 0753782919162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابدام کثیف مرد قوی هیکل برای طعمه هایش + عکس

9c76f akairan aka m1001 03429805819162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابسقوط 3 خودرو به دره در جاده کازرون – بوشهر/ 5 کشته

اخبار ورزشی

9c76f akairan aka m1001 04654492820172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابگل‌نزن‌ها ستاره می‌شوند/ تیم منتخب هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر

9c76f akairan aka m1001 03657971610172216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابشب برفی جاسم کرار کنار خودرواش در تبریز+ عکس

9c76f akairan aka m1001 093255822972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب گزارش کامل برنامه نود(1395.10.06)با حواشی استقلالی!

9c76f akairan aka m1001 062379912972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابعکس صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 95.10.07 / پرواز عقاب به تعویق افتاد!

9c76f akairan aka m1001 091351512972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب طرح پیشنهادی لباس ایران از سوی آدیداس تایید شد/احتمال نونوار شدن شاگردان کی‌روش مقابل قطر

اخبار اجتماعی

9c76f akairan aka m1001 0331731503972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواببرای سربازی که فداکاری اش ماندگار شد

9c76f akairan aka m1001 0849718212972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب هشدار نسبت به کاهش سن گرایش مصرف دخانیات

9c76f akairan aka m1001 0678583112972216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب زندگی در گور

9c76f akairan aka m1001 0240886293072216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابکثیف‌ترین مرد اروپا مُرد

9c76f akairan aka m1001 0377378120262216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابپیکر تراشی (بادی جت) چیست؟

اخبار دانشگاه

9c76f akairan aka m1001 08426672919162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب زمان ثبت‌نام آزمون ارشد 96 اعلام شد

9c76f akairan aka m1001 07302861919162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابامروز آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری

9c76f akairan aka m1001 0852317919162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابآغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز

9c76f akairan aka m1001 01718595819162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابمهلت ثبت‌نام در آزمون دکتری ۹۶ تا 4 دی تمدید شد

9c76f akairan aka m1001 09661735819162216102a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب ثبت‌نام بیش از 5هزار داوطلب در آزمون ارشد/آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان

اخبار علمی

9c76f files images 20161227 201612 2016122774550442510a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابآناناس های صورتی به بازار می آیند

9c76f files images 20161227 201612 2016122772651343830a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خوابساختار ضدماده برای نخستین مرتبه مطالعه شد

9c76f files images 20161227 201612 201612277752853210a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواببزرگترین پیمایش دیجیتالی آسمان منتشر شد

9c76f files images 20161227 201612 2016122714447495870a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب لحظه عبور فضاپیما از مقابل خورشید (عکس)

9c76f files images 20161227 201612 2016122702856967240a تعبیر خواب آکا کاملترین مرجع تعبیر خواب دیوار هوشمندی که با نزدیک شدن آدمها روشن می شود

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خواب ی دیده‌اید؟ تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی !

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود


جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبیر ش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیر ش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

Article source: http://www.akairan.com/sleep/