ابن سیرین خواب ها را چگونه تعبیر می کرد

نوشته شده در موضوع تازه ها در 15 آگوست 2017

ابن
سیرین خود دربارۀ علم تعبیر خواب می گوید : « هر که مرتبت این علم برگیرد
علمها از آن است . زیرا که هر علمی را طلب کند ، اصلش مختلف نگردد و قیاسش
تغییر نپذیرد و طریق او نیکو بود . زیرا هر علمی به طریقی بود مگر این علم
که اصل بگردد از احوال مردم بر هیئت و صناعت و قدر و دیانت و کلمۀ ولادت
که بر اختلاف وقتها همی گردد . زیرا که وقتی به غیر یا به اصل باید کردن و
ایضا وقتی از بهره مرد بود ، وقتی برای زن و وقتی اضغاث و احلام بود یعنی
خوابهای آشفته . بدان که هر علمی که داند مستغنی بود اگر از علم دیگر الا
معبر که باید به ضرورت علم ، تعبیر قرآن بداند و اخبار حضرت مصطفی (ع) و
امثال عرب و عجم و اشعار و نوادر و اشفاق نعمت و الفاظ متداول یعنی از
دیگر فرا گرفتن و نیز باید زیرک و عارف باشد و شمایل و احوال مردمان را
نیکو شناسد . قیاس و اصول را نیکو داند ولی با تمام این علوم مستغنی نباشد
از توفیق خدای تعالی تا از کرم وی را به حق راهنمائی کند و بر زبانش ثواب
و صلاح یابد .»

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم قدحی مملو از آب در دست دارم ، ناگهان
قدح شکست ولی آب آن نریخت . ابن سیرین پرسید : آیا زن داری ؟ گفت : بلی .
باز پرسید : زن تو حامله است ؟ مرد گفت بلی ! ابن سیرین فرمود : این طور
می فهمم که بچه سالم می ماند ولی مادرش تلف می شود . پس از چندی در اثر
وضع حمل ، مادر مرد ولی بچه زنده ماند .

 

شخصی
به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیدم خروسی ب چشمم منقار زد . تعبیر
این خواب چیست ؟ ابن سیرین فرمود : بعد از گذشت سی و چهار روز از دنیا
خواهی رفت . اتفاقا پس از مدت مذکور همان شخص بدرود حیات گفت . شاگردان
پرسیدند در تعبیر مزبور ، از کجای خواب استفاده کردی ؟ فرمود : چون در
حساب جمل « دیک » ( خروس ) سی و چهار است ( د / 4 – ی / 10 – ک / 20 ) ،
هلاکت وی بر من آشکار شد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که دنیا و آخرت از دستم بیرون شده است .
پس از چند لحظه شخص دیگری آمد و گفت : در خواب دیده ام که دنیا و آخرت به
دستم آمده است . ابن سیرین رو به شخص اول کرد و گفت معلوم می شود که تو
قرآنی گم کرده ای و این مرد آن را پیدا کرده است . آنگاه قرآن را از شخص
دوم گرفت و به شخص اول تسلیم کرد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که زینت را در میان زیتون می ریزم
تعبیرش چیست ؟ فرمود : کنیز داری ؟ گفت : بلی . فرمود معلوم می شود که آن
کنیز مادر تو است . آن مرد در مقام تحقیق بر آمد و معلوم شد که مطلب همان
بوده است که ابن سیرین گفته است.

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که زمین با من سخن می گوید . فرمود :
آماده باش که رفتن تو از این عالم نزدیک شده است . آن شخص چند روز بعد فوت
کرد .

 

شخصی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که قلاده ای طلا به گردن سگی آویزان کرده
ام . فرمود معلوم می شود که علم را به نا اهل می آموزی .

 

مردی
به ابن سیرین گفت : خواب دیده ام که در هر دو دست من نان است گاهی از این
دست و گاهی از آن دست می خورم . ابن سیرین فرمود : گمان می کنم که بین دو
خواهر جمع کرده ای ، از خدا بترس و توبه کن ، مرد حرف او را تصدیق و توبه
کرد .

 

مردی
به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم بچه هائی در آستین دارم و یک یـک را از
آستین بیرون می آورم و پس از تلقین شهادت در میان چاه می اندازم . ابن
سیرین نزد حاکم محل رفت و گفت شخصی که در فلان محله منزل دارد ، خوابی
دیده است  که تعبیرش آن است  که کشته های بسیاری در خانه دارد ، تحقیق
کنید . همینکه مامورین در آن خانه ریختند ، حدود پنجاه تن را کشته مشاهده
نمودند که در چاه انداخته بودند .

 

شخصی
در ماه رمضان به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که مهری به دست  دارم و
با آن دهان و فروج اشخاص را مهر می زنم . ابن سیرین از او پرسید : تو اذان
گو هستی ؟ مرد گفت : بلی . فرمود : پیش از وقت اذان مگو که در اثر اذان بی
موقع ، مردم را از لذائذ باز می داری .

 

مردی
به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیده ام که لوء لـوء می بلعم و بعد
همان را قی می کنم . فرمود : معلوم می شود مقداری از قرآن را حفظ و بعد
همان را فراموش کرده ای .

مطالب مشابه :

توت

يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که
شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب


پسته

پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم
باشد. ديدن پسته در خواب به اين معني است که فکر مي کنيد و چنانچه ديديد ظرفي


انار

انار ميوه اي است بهشتي و ديدن آن در خواب نيکو است. معبران کهن انار را به مال و پول
تعبير کرده اند و حتي برخي از آن ها مقدار پولي را که به دست بيننده خواب مي رسد


پرتقال

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش
بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در


جارو

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد
مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب هاي ما به


باران

باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز
چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران


برنج

برنج از غلاتي است که با زحمت و تلاش و کوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در
خواب مالي است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست مي آيد. اگر بيننده خواب


پياز

پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي مي
ماند. سخنان نسنجيده اي که گاه مي گوييم و بعد به زشتي آن توجه پيدا مي کنيم و


ابرو

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن
زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ


پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم
و يا به کرم و بخشش او چشم داشته باشيم در خوابهاي ما به شکل شير يا پلنگ ظاهر مي


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/u7f5ukf5-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%9F

کاملترین مرجع "تعبیر خواب گریه کردن" از دید 6 عالم بزرگ …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 31 جولای 2017

تعبیر خواب گریه کردن | تعبیر خواب گریه | tabire khab

تعبیر خواب گریه کردن,تعبیر خواب گریه,تعبیر خواب گریه زن,تعبیر خواب گریه بچه,تعبیر خواب گریه در خواب,تعبیر خواب گریه بر سر قبر,تعبیر خواب گریه مادر,تعبیر خواب گریه زن,تعبیر خواب گریه زن مرده,تعبیر خواب گریه زن برای مرده,تعبیر خواب گریه کردن زن,تعبیر خواب گریه مرده برای زنده,تعبیر خواب گریه زن در خواب,تعبیر خواب دیدن گریه دختر,تعبیر خواب گریه در زندان,تعبیر خواب گریه نوزاد دختر,تعبیر خواب گریه بچه,تعبیر خواب گریه نوزاد,تعبیر خواب گریه نوزاد,تعبیر خواب گریه نوزاد پسر,تعبیر خواب گریه کودک,تعبیر خواب صدای گریه بچه,تعبیر خواب گریه دختر بچه,تعبیر خواب گریه پسر بچه,تعبیر خواب گریه کردن بچه,تعبیر خواب گریستن در خواب,تعبیر خواب گریستن در خواب,تعبیر خواب گریه کردن در خواب,تعبیر خواب گریه مرده در خواب,تعبیر خواب گریه شدید در خواب,تعبیر خواب گریه کردن مرده در خواب,تعبیر خواب گریه و ناراحتی در خواب,تعبیر خواب مرده در خواب گریه میکند,تعبیر خواب گریه سر قبر,تعبیر خواب گریه کردن سر قبر,تعبیر خواب گریه بر سر مزار,تعبیر خواب گریه بر سر مزار مرده,تعبیر خواب گریه سر قبر مرده,تعبیر خواب گریه سر مزار,تعبیر خواب گریه مادر,تعبیر خواب گریه مادر شوهر,تعبیر خواب گریه مادر,تعبیر خواب گریه ی مادر,تعبیر خواب گریه کردن مادر,تعبیر گریه مادر در خواب,تعبیر خواب دیدن گریه مادر

تعبیر خواب گریه کردن,تعبیر خواب گریه,تعبیر خواب گریه زن,تعبیر خواب گریه بچه,تعبیر خواب گریه مرده

خواب گریه کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گریه کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گریه کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گریه کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید گریه کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گریه کردن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کسی که گریه کند سپس بخندد این است که اجلش نزدیک است

تعبیر خواب گریه کردن از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب گریه کردن ،زن است

تعبیر خواب گریه کردن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گریستن شادی است از طرف خدا

تعبیر خواب بر گناه گریه کردن فضل خداست

تعبیر خواب گریه کردن بدون اشک، ضرر است

تعبیر خواب گریه کردن و خون از چشم امدن حیرت و ندامت است

تعبیر خواب گریه کردن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گریه کردن به صورت فیزیکی به طور کلی اطرافیان متوجه شوند یک تحریک شدید عصبی است و تعبیر ندارد

تعبیر خواب گریه شادی و خرمی است

تعبیر خواب گریه کردن دیگران رسیدن خبر خوب است

تعبیر خواب گریه کردن مرده خوب است و جای نگرانی ندارد

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گریه، تسکین و دلداری است

تعبیر خواب گریه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گریه کردن منتشر شدن خبرهای ناراحت کننده است

تعبیر خواب گریه کردن دیگران ،آشتی پس از جدایی غم انگیز است

تعبیر خواب دختری که گریه دیگران را ببیند باید برای رسیدن به عشقش از خود گذشتگی کند

تعبیر خواب تاجری که دیگران را در حال گریه ببیند این است که ورشکست می شود

Article source: http://www.jesarat.com/cry-sleep/

تعبیر خواب جامع از محمد ابن سیرین، حضرت یوسف و امام جعفر …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 29 جولای 2017

تعبیر خواب کامل و جامع

مرجع کامل تعبیر خواب آنلاین از منابع معتبر و کتاب های قدیمی، تعبیر خواب ابن سیرین و حضرت یوسف (ع)، تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع) و دانیال نبی علیه السلام

Article source: http://www.coca.ir/tag/sleep-interpretation/

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب خرگوش" از دید 5 عالم بزرگ تعبیر …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 27 جولای 2017

تعبیر خواب خرگوش | تعبیرخواب خرگوش | tabire khab

تعبیر خواب خرگوش,تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش خاکستری,تعبیر خواب خرگوش در آب,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش مرده,تعبیر خواب خرگوش مرده,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید مرده,تعبیر خواب خرگوش سفید و سیاه,تعبیر خواب دیدن خرگوش سفید,تعبیر خواب بچه خرگوش سفید,تعبیر خواب خرگوش سفید کوچک,تعبیر خواب خرگوش سفید امام صادق,تعبیر خواب خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش مشکی,تعبیر خرگوش سیاه در خواب,تعبیر دیدن خرگوش سیاه در خواب,تعبیر خواب دیدن خرگوش سیاه,تعبیر خواب خرگوش سیاه و سفید,تعبیر خواب خرگوش سیاه بزرگ,تعبیر خواب خرگوش سیاه سفید,تعبیر خرگوش مرده در خواب,تعبیر خواب خرگوش سفید چیست,تعبیر خواب خرگوش سفید سیاه

تعبیر خواب خرگوش,تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ,تعبیر خواب خرگوش قهوه ای,تعبیر خواب خرگوش خاکستری,تعبیر خواب خرگوش در آب

خواب خرگوش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خرگوش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خرگوش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خرگوش را مطالعه نمایید و متوجه شوید خرگوش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خرگوش از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خرگوش بد است

تعبیر خواب خرگوش خریدن یا گرفتن زن بد یا کنیز بد است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش مال کمی است که از زن به تو رسد

تعبیر خواب داشتن بچه خرگوش رنج و اندوه است

تعبیر خواب خرگوش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خرگوش زنی پارسا و خاموش است

تعبیر خواب خرگوش در خانه داشتن خواستن زن پارسا است

تعبیر خواب پوست و استخوان خرگوش مال اندک است

تعبیر خواب کشتن خرگوش مصیبتی از سمت زنش است

تعبیر خواب گردن خرگوش را پیچاندن مجامعت بازن از راه دیگر است

تعبیر خواب خرگوش از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرگوش اعمال گمراهانه است

تعبیر خواب خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود

تعبیر خواب دنبال خرگوش دویدن سردرگم شدن است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش مال حرام است

تعبیر خواب خرگوش از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خرگوش بهره بردن از زنان است

تعبیر دیدن خرگوش در خواب فرزند دار شدن یا خبر خوب است

تعبیر خواب خرگوش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خرگوش به دست آوردن سود بیشتر است

تعبیر خواب دیدن خرگوش سفید وفاداری در امور عاشقانه است

تعبیر خواب خرگوش جست و خیز زن این است که بچه هایتان شما را خوشحال می کنند

Article source: http://www.jesarat.com/rabbit-sleep/

تعبیر خواب مدفوع

نوشته شده در موضوع تازه ها در 24 جولای 2017
تعبیر خواب مدفوع
تعبیر خواب مدفوع

مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند  مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقد

این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست

ابن سیرین نگاشته که دیدن  مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

این گمان که  مدفوع  در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند  مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.

دیدن  مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به  مدفوع نسبت داده اند.

ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند  مدفوع در این جا پول باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع می کند، زنش را طلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد و اگر ببیند که بدن و لباس هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی می شود.

کتاب سرزمین رویاها

خواب مدفوع : پول و گرایش به پوچ گرایی

مدفوع نوزاد روی تخت : امتیاز بزرگی نصیبتان می شود

مدفوع حیوانات : منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

هرنوع مدفوع دیگر : هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

Article source: http://www.coca.ir/stool-sleep/