ل در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 21 دسامبر 2016
Welcome to Tabir e khab!You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues. We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's ...

تعبیر خواب گردنبند – گلو بند

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 18 دسامبر 2016
تعبیر خواب گردنبند - گلو بند تعبیر خواب گردنبند - گلو بند   منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر مردی در خواب ببیند گلو بند بسته است خوب نیست.تعبیر خواب گردنبند - گلو بند تعبیر, خواب, گردنبند, -, گلو, بند,تعبیر خوب , خواب بد تعبیر ,تغبیر خواب,تغبیر خواب, خوابها , خواب تعبیر ,تعبیرخواب نوزاد ,تعبیرخواب نوزاد , جدول ,jتعبیر خواب خدای ,تعبیر خواب گردنبند - گلو بندچیزهایزنانه در خواب برایمردان نشان از بیآبروئیو هتک حرمت و نفیاحترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن. البته فرق است بین گلو بند زینتیزنان و زنجیر طلائیکه مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن میبندند. با این توضیح گلو بند در خواب تعهد و دین است اعم از دین اخلاقییا مالی. اگر در خواب ببینید که گلوبندیبر گردن دارید خواب شما میگوید ...

تعبیر خواب کفش | تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 18 دسامبر 2016
تعبیر خواب کفش دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید ….. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود. اول: زن — دوم: خادم. — سوم: كنيزك. — چهارم: قوت. —  پنجم: معيشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر. و ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو و کفش جدید در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل ...

تعبیر خواب از راه آیات و روایات معراج | سماموس

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 16 دسامبر 2016
تعبیر خواب از راه آیات و روایات معراج | سماموس بسم الله الرحمن الرحیم یکی از راه های تعبیر خواب، مراجعه به آیات قرانی و روایات به ویژه روایات معراجی پیامبر(ص) است. در این روایات، ملکوت اعمال انسانی و تجسم آن ها بیان شده است. از آن جایی که میان خواب و قیامت ارتباط تنگاتنگی است؛ زیرا در خواب انسان به جهان دیگری سفر می کند، می تواند و ملکوت و باطن رفتار و اعمال خود را می بیند می توان از طریق دیده ها و شنیده های عالم خواب تفسیری از افکار و اعمال خود داشته باشیم. برای این که این تفسیر هر چه بیش تر به حقیقت نزدیک باشد، روایت معراج که ملکوت و باطن اعمال و تجسم اخروی آن را بیان می کند بسیار مفید است.   هم چنین در آیات قرآنی بر برخی از اعمال انسانی و افکار آنان، مثال های زده شده که دیدن آن در خواب به معنای ملکوت همان اعمال است. مثلا دیدن لباس به معنا همسر است. پس از اگر مردی دید لباس زیبا برتن ...

کامل ترین مرجع در مورد تعبیر خواب مدفوع انسان و بچه و سگ و …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 07 دسامبر 2016
تعبیر خواب مدفوع |تعبیرخواب مدفوع |تعبیر خواب مدفوع انسان | تعبیر خواب تعبیر خواب مدفوع,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع سگ,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع بچه چیست,تعبیر خواب مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع نوزاد پسر,تعبیر خواب مدفوع نوزاد دختر,تعبیر خواب مدفوع کردن بچه,تعبیر خواب شستن مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع پسر بچه,تعبیر خواب مدفوع کودک,تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب دیدن مدفوع نوزاد,تعبیر خواب مدفوع کردن نوزاد,تعبیر خواب ادرار و مدفوع نوزاد,تعبیر خواب شستن مدفوع کودک,تعبیر خواب مدفوع در دهان,تعبیر خواب مدفوع از دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دهان,تعبیر خواب دیدن مدفوع سگ,تعبیر مدفوع سگ در خواب,تعبیر دیدن مدفوع سگ در خواب,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع گربه سیاه,تعبیر خواب مدفوع گربه در خانه,تعبیر دیدن مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب خوردن مدفوع گربه,تعبیر خواب دیدن مدفوع گربه,تعبیر مدفوع گربه در خواب,تعبیر خواب مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در توالت,تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت,تعبیر خواب مدفوع کردن در دستشویی,تعبیر خواب دیدن مدفوع در دستشویی,تعبیر خواب مدفوع کردن مرده,تعبیر خواب مدفوع کردن زیاد,تعبیر خواب مدفوع کردن در شلوار در این مطلب به طور کامل به تعبیر خواب مدفوع می پردازیم.اکثر کسانی ...