تعبیر حرف د | تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 28 مارس 2016
محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پای بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود. اگر بیند که از دیوار آویخته است، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را. اگر بیند که دیوار را برداشت، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند. اگر بیند که دیوار را فرو افکند، دلیل که آن را از معیشت بیفکند، تا هلاکش کند . ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والی شهر هلاک شود. جابر مغربی گوید: دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و ...

عوامل مؤثر در تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 01 آوریل 2016
نامش محمد فرزند سیرین بصری است، در تعبیر خواب قدرت فوق‌العاده‌ای داشت، سرچشمه‌ی تعبیرش ذوق سالم و فکر نافذ او بود.در تطبیق خواب با حقایق انسان عجیبی بود، برای تعبیر خواب از لطایف قرآن و روایات استفاده می‌کرد. ابن سیرین که بود؟ او یکی از محدثان و فقیهان تابعی بصری که چند سده پس از مرگش به عنوان خواب‌گزاری چیره‌دست نامور گردید. بررسی گذرا در روایات و آراء ابن سیرین در صحاح شش‌گانه بیانگر این واقعیت است که نویسندگان صحاح به ابن سیرین به عنوان فقیهی برجسته می‌نگریستند و رفتار و گفتارش را حجّت می‌دانستند. در این کتاب‌ها بیش از آنکه از او حدیثی روایت شده باشد، شاهد فتواهایش در باب‌های گوناگون فقه هستیم. ابن سیرین برای احادیث اهمیت بسیار قائل بود و می‌گفت که این حدیث‌ها دین است، بنگرید که دین خود را از چه کسی می‌گیرید.   تعبیر خواب ابن سیرین چیست. آیا واقعیت دارد ؟ اولاً ؛ اصل خواب و تعبیر آن مورد قبول همه است و واقعیت دارد . ثانیاً؛ علم تعبیر خواب از هزاران سال پیش تا به امروز، همواره مورد توجه پیامبران و امامان و دانشمندان و عموم مردم بوده است. خدای تعالی این علم را به حضرت ...

دانلود نرم افزار جامع تعبیر …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 03 آوریل 2016
(10 votes, average: 2٫90 out of 5) دانلود نرم افزار جامع تعبیر خواب برای کامپیوتر کامل ترین و کم حجم ترین نرم افزار تعبیر خواب فارسی با بیش از یک میلیون کلمه و بیش از 3000 موضوع قابل جستجو هم اکنون از سایت ملی دانلود آماده دریافت است. این نرم افزار از تعبیر خواب معبران بزرگ و امامان (ع) و پیامبران (ص) ساخته شده و در تمامی ویندوزها قابل اجرا می باشد. نام معبران بزرگ این نرم افزار را در ادامه مطلب بخوانید. دانلود نرم افزار تعبییر خواب جدید آپدیت شده تا سال 91 از معبران بزرگ: – تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام – تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام – تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام – تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث – تعبیر خواب خالد اصفهانی – تعبیر خواب محمد بن سیرین – تعبیر خواب ابراهیم کرمانی – تعبیر خواب جابر مغربی – تعبیر خواب ابن عباس – تعبیر خواب جاحظ – تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) – تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی – تعبیر خواب تام چت ویندرا – تعبیر خواب لوک اویتنهاو – تعبیر خواب فروید – تعبیر خواب آنلی بیتون – تعبیر خواب لیلا برایت – تعبیر خواب اچ میلر – تعبیر خواب هانس کورت – و کتاب ...

شگفتیها | بررسی شگفتیهای جهان …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 03 آوریل 2016
تعبیر خواب بر اساس دسته بندی ح... ۹ فروردین ۱۳۹۵ توسط admin این قسمت شامل تعبیر خواب ۲۲ مورد از مهمترین مواردی که با حرف د شروع می... ادامه مطلب

تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 10 ژانویه 2015
ساعت 6-10 شب : رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است. ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود. ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود. ساعت 5/4 صبح در سپيده دم از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود. ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود. ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود. ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود. جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي: در روايت ازسلمان فارسي (ره): روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود. روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود. روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز. روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود. در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز. در روز 15 ام ماه : ...