آرشيو برچسب 'تعبیر خواب امام جعفر'

کشتن ديدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 16 فوریه 2018

DREAM INTERPRETATIONS Dream interpretations date behind to 3000-4000 B.C., where they were documented on clay tablets. For as prolonged as we have been means to speak about a dreams, we have been preoccupied with them and have strived to know them. In some primal societies, members were incompetent to heed between a dream universe and […]

صوت؛ مصيبتي كه امام زمان براي آن خون گريه مي‌كند/ روضه …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 14 فوریه 2018

گروه معارف- بی معرفتی است وقتی از زمین و آسمان، انس و جان، نبات و حیوان و هر ذره ای ناله “یا حسین” بلند است، از این گوشه شبکه مجازی نوایی شنیده نشود. پرچمی بر افراشتیم و سیاهی زدیم در و دیوار را؛ گلاب پاشیدیم و آب و جارو زدیم راه را تا این کلبه درویشی […]

تعبیر خواب کبوتر

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 14 فوریه 2018

تعبیر دیدن کبوتر در خواب چیست؟ کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و […]

تعبیر خواب سگ ديدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 10 فوریه 2018

تعبیر خواب سگ ديدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق سگ محمدبن سيرين گويد: سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ […]

دندان ديدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 09 فوریه 2018

DREAM INTERPRETATIONS Dream interpretations date behind to 3000-4000 B.C., where they were documented on clay tablets. For as prolonged as we have been means to speak about a dreams, we have been preoccupied with them and have strived to know them. In some primal societies, members were incompetent to heed between a dream universe and […]