آرشيو برچسب 'زمان تعبیر'

تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 07 مارس 2016

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ” خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و […]