آرشيو برچسب 'زمان خواب+تعبیر'

کدام خواب های ما تعبیر دارد؟!

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 26 آوریل 2016

“خواب” یکی از نعمت های بسیار ارزشمند خداوند و مایه سکون و آرامش ماست، ‌و خواب دیدن عالمی است اسرار آمیز که عقل و محاسبات هیچ بشری نمی تواند به همه اسرار آن پی ببرد، هر خوابی که ما می بینیم اگر شرایط تعبیر را داشته باشد دنیای پیام و معنا در خود دارد، اما […]