آرشيو برچسب 'زمان خواب نوزاد'

کدام خواب های ما تعبیر دارد؟!

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 26 آوریل 2016

“خواب” یکی از نعمت های بسیار ارزشمند خداوند و مایه سکون و آرامش ماست، ‌و خواب دیدن عالمی است اسرار آمیز که عقل و محاسبات هیچ بشری نمی تواند به همه اسرار آن پی ببرد، هر خوابی که ما می بینیم اگر شرایط تعبیر را داشته باشد دنیای پیام و معنا در خود دارد، اما […]