آرشيو برچسب 'هندوانه'

هندوانه ديدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 03 مارس 2016

هندوانه منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد. يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن هندوانه بيماري بود آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن هندوانه در خواب ، نشانة بيمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است . […]